Informacje dla pracodawców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi przywiązuje dużą wagę do efektywnej
współpracy między urzędami pracy i pracodawcami, albowiem od jakości i intensywności
tej współpracy zależy efektywność polityki rynku pracy i działań na rzecz
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Należy też podkreślić, że zacieśnienie
współpracy pomiędzy urzędami pracy a pracodawcami powinno przynieść wymierne
korzyści obu stronom, gdyż urzędy pracy dysponują nie tylko instrumentami przydatnymi
w zwalczaniu bezrobocia, ale również szerokimi możliwościami udzielania
pracodawcom wsparcia w rozwoju firm.


Zapraszamy do współpracy !

 

Doradca klienta instytucjonalnego:

Joanna Konieczna

Centrum Aktywizacji Zawodowej 

pok. 25

tel. 76-87-79-230

e-mail: joanna.konieczna@pup.zlotoryja.pl

Autor: Joanna Konieczna