Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Autor: Adam Sokołowski

Artykuły

20 marca 2018

Projekt "Ambitna młodzież", możliwość płatnych staży i udziału w szkoleniach

W ramach projektu "Ambitna młodzież", Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, zaprasza do skorzystania z możliwości odbycia m.in. płatnego stażu zawodowego. Poszukiwane są osoby w wieku 15-24 lat, które dodatkowo spełniają następujące kryteria: osoby niepracujące, osoby nie uczące się w systemie dziennym, osoby zamieszkujące jeden z powiatów: górowski, lwówecki, złotoryjski, kłodzki, wałbrzyski. Szczegóły poniżej.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Projekt "Ambitna młodzież", możliwość płatnych staży i udziału w szkoleniach
19 marca 2018

Informacja: Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Informacja: Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
2 marca 2018

Giełda Pracy na stanowisko OPERATORA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH

W dniu 14 marca br. odbędzie się Giełda Pracy na stanowisko OPERATORA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane na spotkanie rekrutacyjne o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Pracy, w sali 201. Szczegóły na załączonym plakacie.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Giełda Pracy na stanowisko OPERATORA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH
27 lutego 2018

Zmiana przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

„Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z obszaru legalności zatrudnienia, której realizacja planowana jest na lata 2017-2019. Jej zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Kampania kierowana jest do pracodawców i pracowników (również spoza UE – ze szczególnym uwzględnieniem pracowników z Ukrainy). (Relacja ze spotkania z pracodawcami z 23.02.2018 r.)

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Zmiana przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
6 lutego 2018

Zapraszamy na spotkanie dla pracodawców pn. “Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców”

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi zaprasza w dniu 23.02.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego (sala 202) na spotkanie informacyjne dla pracodawców powiatu złotoryjskiego pn. “Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców”.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Zapraszamy na spotkanie dla pracodawców pn. “Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców”
1 lutego 2018

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany!

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny(JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

Do wypełnienia tego obowiązku potrzebne jest m.in. założenie Profilu Zaufanego.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany!
29 stycznia 2018

Ważna informacja dot. środków finansowych

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, że przyznane algorytmem środki finansowe Funduszu Pracy  na 2018 r. samorządowi powiatu złotoryjskiemu na podstawowe zadania związane z finansowaniem programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji są na poziomie 38% kwoty środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Urzędu w 2017 r. Planując wydatki otrzymanych środków Urząd w pierwszej kolejności zabezpieczył środki Funduszu Pracy na spłatę zobowiązań powstałych w wyniku podpisanych umów z pracodawcami w 2017 r. przechodzących na 2018 r.W m-cu styczniu br. Urząd złożył do Departamentu Funduszy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie zapotrzebowanie na dodatkowe środki finansowe z rezerwy Funduszu Pracy na dofinansowanie programów działań aktywizacyjnych. Aktualnie Powiatowy Urząd Pracy dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Ważna informacja dot. środków finansowych
26 stycznia 2018

Ogłoszenie o procedurze kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w policji w 2018 r.

Komendant Wojweódzki Policji we Wrocławiu informuje o rozpoczęciu procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w policji na terenie województwa dolnosląskiego.

Szczegółowe informacje zawarte są poniżej.

Joanna Konieczna
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o procedurze kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w policji w 2018 r.
12 stycznia 2018

Komunikat: Zmiany w polityce rodzinnej, polityce społecznej i polityce zatrudnienia

Początek roku niesie ze sobą sporo zmian w polityce rodzinnej, polityce społecznej i polityce zatrudnienia. W praktyce oznacza to m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Z 1 stycznia została wprowadzona e-składka i wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Od marca czeka nas również waloryzacja rent i emerytur. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany opublikowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Komunikat: Zmiany w polityce rodzinnej, polityce społecznej i polityce zatrudnienia
10 stycznia 2018

Giełda pracy w dniu 18.01.2018 - PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY, KUCHARZ, POMOC KUCHENNA

W dniu 18 stycznia br. odbędzie się Giełda Pracy na stanowisko PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO, KUCHARZA, POMOCY KUCHENNEJ. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane na spotkanie rekrutacyjne do Firmy Jol-Mark Sp. z o.o. o godz. 10.00, w siedzibie PUP Złotoryja, II p., p. 201. Szczegóły u Doradców Klienta lub w pok. 26, tel. 76 87 79 230.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Giełda pracy w dniu 18.01.2018 - PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY, KUCHARZ, POMOC KUCHENNA