Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Dane teleadresowe

Nr
pokoju
Nazwa stanowiska Telefon
wewnętrzny
101 SEKRETARIAT 200, 201
102 Dyrektor  
103 Zastępca Dyrektora  
Centrum Aktywizacji Zawodowej
111 Kierownik działu 220
26 Cudzoziemcy 229,230
22 Oferty Pracy
 226
11 Pośrednictwo pracy - obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy
(nazwiska na litery G H I K L Ł)
241
12 Pośrednictwo pracy - obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy
(nazwiska na literę A B C Ć J)
242
14 Pośrednictwo pracy - obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy
(nazwiska na litery D M N O P)
244
15 Pośrednictwo pracy - obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy
(nazwiska na litery R S Ś)
245
16 Pośrednictwo pracy - obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy
(nazwiska na litery E F T U W Z Ż)
247
21 Szkolenia i przekwalifikowania, finansowanie kosztów studiów podyplomowych - obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy 227,228
24 Pośrednictwo osób niepełnosprawnych 240
109,110 Staże, przygotowanie zawodowe dorosłych 234,235
110 Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy 238
110 Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, zwrot kosztów dojazdów, opieka nad dzieckiem i/lub osobą zależną 237
Dział ewidencji, świadczeń i informacji
1 Kierownik działu,
odwołania od decyzji, dodatki aktywizacyjne
207
18 Rejestracja, informacja, wydawanie zaświadczeń, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego 263,264,265
3 Obsługa osób bezrobotnych 261,262
2 Składanie oświadczeń, informacje PIT-11 260
Dział finansowo - księgowy
107 Główny księgowy 205
106 Obsługa finansowa Funduszu Pracy 214
108 Księgowość budżetowa 212,213
Dział organizacyjno - administracyjny
207 Kierownik działu 270
206 Kadry i BHP 271
Zespół obsługi informatycznej
104 Kierownik zespołu 209
19 Informatyka i statystyka 282,283
Autor: Adam Sokołowski