Dane teleadresowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Nr
pokoju
Nazwa stanowiska Telefon
wewnętrzny
102 Dyrektor 201
103 Zastępca Dyrektora 201
Centrum Aktywizacji Zawodowej
16 Kierownik działu 220
26 Pośrednictwo pracy - obsługa pracodawców 230,283
23 Pośrednictwo pracy - obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy
(nazwiska na litery A B)
249
21 Pośrednictwo pracy - obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy
(nazwiska na litery C Ć D)
247
21 Pośrednictwo pracy - obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy
(nazwiska na litery E F G H I J)
246
11 Pośrednictwo pracy - obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy
(nazwiska na literę K)
242
12 Pośrednictwo pracy - obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy
(nazwiska na litery L Ł M N)
242
13 Pośrednictwo pracy - obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy
(nazwiska na litery O P R)
243
14 Pośrednictwo pracy - obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy
(nazwiska na litery S Ś)
244
15 Pośrednictwo pracy - obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy
(nazwiska na litery T U W V Z Ż)
245
19 Szkolenia i przekwalifikowania, finansowanie kosztów studiów podyplomowych - obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy 227,228
21,23 Poradnictwo zawodowe - obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy 246,249
24 Pośrednictwo osób niepełnosprawnych 240
109,110 Staże, przygotowanie zawodowe dorosłych 231,233,234,235
25 Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy 238/td>
22 Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, zwrot kosztów dojazdów, opieka nad dzieckiem i/lub osobą zależną 237
Dział ewidencji, świadczeń i informacji
1 Kierownik działu,
odwołania od decyzji, dodatki aktywizacyjne
207
16 Rejestracja, informacja, wydawanie zaświadczeń, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego 263,264
3 Obsługa osób bezrobotnych 251
2 Składanie oświadczeń, informacje PIT-11 260
Dział finansowo - księgowy
107 Główny księgowy 205
106 Obsługa finansowa Funduszu Pracy 214
108 Księgowość budżetowa 212
Dział organizacyjno - administracyjny
207 Kierownik działu 208
206 Kadry i BHP 271
101 Sekretariat 200,201
Zespół obsługi informatycznej
104 Kierownik zespołu 209
112 Informatyka i statystyka 282
Autor: Adam Sokołowski