Katalog form pomocy z uwzględnieniem profili pomocy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Niżej wymieniony katalog form pomocy, przedstawiony w układzie wg kolejności przepisów, nie wyczerpujewszystkich form pomocy określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjachrynku pracy. Wyszczególnione zostały najistotniejsze formy pomocy, które w największym zakresie realizowane są przez urzędy pracy wobec osób bezrobotnych. 

Autor: Joanna Konieczna