X OTK 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapraszamy do udziału w jednodniowych Targach edukacyjno-zawodowych, które odbędą się w Zespole Szkół Zawodowych im. mjra. H. Sucharskiego w Złotoryi (17 lub 18 lub października br., w godz. 10.00-12.00).

Ogólnopolski Tydzień Kariery organizowany jest od 2009 roku pod patronatem ministrów właściwych dla spraw pracy i edukacji. Co roku skupia on setki inicjatyw, realizowanych w całym kraju. Akcja, koordynowana przez Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Szkolnych RP, realizowana jest na zasadach pospolitego ruszenia. Już od dziesięciu lat w trzecim tygodniu października możemy wziąć udział i przyjrzeć się rozmaitym działaniom, przygotowanym tak przez aktywnych jak i biernych na co dzień miłośników poradnictwa i wolontariuszy – wszystkich tych, którzy czasami po prostu mają ochotę zrobić coś dla innych! Adresatami są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia  w planowaniu dalszej edukacji, wyborze zawodu, pracy i ścieżki kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zatem zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych.

Zapraszamy Wystawców do przygotowania i przeprowadzenia prezentacji stanowiska pracy („interaktywne prezentacje” ukazujące specyfikę pracy w zawodzie, np. ubiór, wykorzystywane narzędzia, produkty, proces produkcji, wyniki pracy). Istnieje też możliwość prezentacji oferty edukacyjnej przez szkoły – prezentacja talentów uczniów, oferta klasy przedstawiona w sposób praktyczny w oparciu o wykonywany przyszły zawód. Naszym zamysłem jest stworzenie wizualizacji branży/zawodu/stanowiska, aby młodzi ludzi zdobyli jak najpełniejszą wiedzę odwiedzając dane stanowisko. W tym roku kontynuować będziemy tzw. "Aleję Odkrywania Talentów", czyli specjalnie przygotowane stanowiska, na których będzie można spróbować swoich sił, wykonując np. zadania manualne lub, wziąć udział w profesjonalnych testach doradczych i poznać dokładnie swoje predyspozycje zawodowe.

Cele Targów Edukacyjno-Zawodowych to:
•    Przybliżenie młodzieży i osobom poszukującym możliwości kształcenia – lokalnej oferty edukacyjnej
•    Impuls do dokonywania ważnych, życiowych wyborów dotyczących dalszego kierunku edukacji
•    Wskazówki w odpowiedzi na pytanie „Co dalej”?
•    Pokaz talentów młodzieży
•    Działania warsztatowe w Alei Odkrywania Talentów
•    Prezentacja lokalnych firm / prezentacje zawodów
•    Prezentacja instytucji doradczo-wspierających młodzież na rynku pracy
•    Oferta instytucji wspierających rynek pracy i edukacji   

Organizacją wydarzenia zajmują się doradcy zawodowi: Anna Sarczyńska i Anna Janiak.
Tel: +48 76 87 79 247, 246
anna.sarczynska@pup.zlotoryja.pl
anna.janiak@pup.zlotoryja.pl