Projekty EFS realizowane przez instytucje zewnętrzne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Autor: PUP Złotoryja

Artykuły

26 kwietnia 2016

Pierwszy krok do zatrudnienia - program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji

„Pierwszy krok do zatrudnienia  - program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji” to tytuł projektu kierowanego do młodych mieszkańców pięciu dolnośląskich powiatów: górowskiego, kłodzkiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego i złotoryjskiego. Polska Izba Młodych Przedsiębiorców oraz Fundacja Eudajmonia rozpoczęły rekrutację do nowego projektu skierowanego do młodych ludzi do 24 roku życia, którzy chcą zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe, chcą podjąć pierwszą pracę lub założyć własny biznes.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Pierwszy krok do zatrudnienia - program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji
3 października 2016

Projekt "Aktywność zawodowo-edukacyjna szansą na lepsze jutro"

Informujemy o Projekcie "Aktywność zawodowo-edukacyjna szansą na lepsze jutro" dla młodych osób opuszczających pieczę zastępczą. Udział w Projekcie zwiększa szanse na rynku pracy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Projekt "Aktywność zawodowo-edukacyjna szansą na lepsze jutro"
10 listopada 2016

Zapraszamy do udziału w Projekcie "Własny biznes - praca i satysfakcja" oraz "Pracuj u siebie"

W projektach Fundacji Conceptus oraz Fundacji Incept mogą wziąć udział osoby od 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Zapraszamy do udziału w Projekcie "Własny biznes - praca i satysfakcja" oraz "Pracuj u siebie"
4 października 2016

Dotacja na założenie firmy - Projekt "Przedsiębiorcze kobiety"

Projekt dla kobiet powyżej 30 roku życia, które są bezrobotne lub bierne zawodowo oraz mieszkają m.in. w powiecie złotoryjskim. Centrum Doradztwa i Szkoleń "EUROPROJEKT" zaprasza osoby zainteresowane wsparciem finansowym i doradczym.

Czytaj więcej o: Dotacja na założenie firmy - Projekt "Przedsiębiorcze kobiety"
28 października 2016

Projekt "Aktywizacja. Praca. Integracja. Staż." dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Projektu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej o: Projekt "Aktywizacja. Praca. Integracja. Staż." dla osób opuszczających pieczę zastępczą.
2 listopada 2016

Projekt "AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET”

Informujemy że Firma OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z Wrocławia na zamówienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizuje projekt pn. „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET” skierowany do kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo. Projekt jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego i polega na przeszkoleniu i przygotowaniu do prowadzenia własnej działalności oraz wsparcie finansowe.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Projekt "AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET”
10 listopada 2016

Projekt „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

RC Consulting Renata Różycka informuje, iż realizuje projekt „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Projekt „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”
25 stycznia 2017

Projekt: "Moc Cyfrowych Kompetencji"

Firma Nestar Group realizuje projekt: "Moc Cyfrowych Kompetencji". Firma do projektu zaprasza: osoby w wieku 50 lat i więcej, z wykształceniem co najwyżej średnim, mieszkające na terenie woj. dolnośląskiego, m.in. na terenie naszego powiatu. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 
Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Projekt: "Moc Cyfrowych Kompetencji"
9 marca 2017

Projekt „Dolnośląska Akademia Językowa”

Celem projektu jest wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb dolnośląskiego rynku pracy kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego 240 uczestników/czek projektu, będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, uczących się/pracujących lub zamieszkujących  w województwie dolnośląskim (wyłącznie na terenie powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworowskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego) w wieku 18 lat i więcej w tym osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 50 roku życia, zamieszkujących tereny wiejskie oraz osób niepełnosprawnych. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Projekt „Dolnośląska Akademia Językowa”
10 marca 2017

"Własna firma - Twój sukces w biznesie"

Informujemy o Projekcie "Własna firma - Twój sukces w biznesie" Firmy Hills-Consulting, w ramach którego można skorzystać z przydatnych form wsparcia, w tym m.in. z dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. Szczegóły poniżej i na stronie www.h-c.pl. Zapraszamy!

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: "Własna firma - Twój sukces w biznesie"