Projekty EFS realizowane przez instytucje zewnętrzne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Autor: PUP Złotoryja

Artykuły

11 lutego 2020

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu realizując projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej pragnie poinformować o rozpoczęciu działań związanych z realizacją projektu skierowanego  głównie do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest zapewnienie osobom oddalonym od rynku pracy,  zamieszkującym obszary Dolnego Śląsk, zindywidualizowanego wsparcia społeczno-zawodowego, mającego na celu zapewnienie możliwości powrotu na rynek pracy.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu
19 listopada 2019

Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym realizuje pilotażowo nowy typ wsparcia dla osób, które z powodu wypadku lub pogorszenia się stanu zdrowia nie mogą wykonywać swojej dotychczasowej pracy i w związku z tym wymagają przekwalifikowania zawodowego. Szczegóły w załączeniu.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”
18 listopada 2019

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy partnerem w projekcie Uniwersytetu Wrocławskiego

Do 31 grudnia 2019 r. trwa rekrutacja do projektu „Zarządzanie karierą w naukach o życiu” w ramach porozumienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy. To innowacyjny program rozwoju i podnoszenia kompetencji miękkich dla absolwentów i absolwentek z obszaru nauk przyrodniczych, który realizuje Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy partnerem w projekcie Uniwersytetu Wrocławskiego
14 sierpnia 2019

Zapraszamy na spotkanie informacyjne - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH zaprasza na indywidualne konsultacje nt. MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ w ramach: MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO w Złotoryi w dniu 21 sierpnia 2019 r. (środa) w godz. 10:30 – 13.30.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Zapraszamy na spotkanie informacyjne - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
16 lipca 2019

Zapraszamy na spotkanie informacyjne - środki unijne dla przedsiębiorców 25.07.2019 r., Legnica

Spotkanie odbędzie się w Legnicy 25 lipca 2019 r. (czwartek) godz. 10:00 – 13.00. W PROGRAMIE: Pożyczka na efektywność energetyczną MŚP w województwie dolnośląskim / Pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych / Pożyczka rozwojowa / Pożyczka hipoteczna / Baza Usług Rozwojowych – wsparcie na szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Zapraszamy na spotkanie informacyjne - środki unijne dla przedsiębiorców 25.07.2019 r., Legnica
8 października 2018

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oferuje niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób od 30 roku życia

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oferuje niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób od 30 roku życia, pozostających bez pracy oraz zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w woj. dolnośląskim. Pożyczki udzielane są ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 80.000,00 zł. Okres spłaty do 84 miesięcy. Okres karencji do 12 miesięcy. Szczegóły w załączeniu.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Polska Fundacja Przedsiębiorczości oferuje niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób od 30 roku życia
26 kwietnia 2016

Pierwszy krok do zatrudnienia - program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji

„Pierwszy krok do zatrudnienia  - program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji” to tytuł projektu kierowanego do młodych mieszkańców pięciu dolnośląskich powiatów: górowskiego, kłodzkiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego i złotoryjskiego. Polska Izba Młodych Przedsiębiorców oraz Fundacja Eudajmonia rozpoczęły rekrutację do nowego projektu skierowanego do młodych ludzi do 24 roku życia, którzy chcą zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe, chcą podjąć pierwszą pracę lub założyć własny biznes.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Pierwszy krok do zatrudnienia - program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji
3 października 2016

Projekt "Aktywność zawodowo-edukacyjna szansą na lepsze jutro"

Informujemy o Projekcie "Aktywność zawodowo-edukacyjna szansą na lepsze jutro" dla młodych osób opuszczających pieczę zastępczą. Udział w Projekcie zwiększa szanse na rynku pracy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Projekt "Aktywność zawodowo-edukacyjna szansą na lepsze jutro"
10 listopada 2016

Zapraszamy do udziału w Projekcie "Własny biznes - praca i satysfakcja" oraz "Pracuj u siebie"

W projektach Fundacji Conceptus oraz Fundacji Incept mogą wziąć udział osoby od 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Zapraszamy do udziału w Projekcie "Własny biznes - praca i satysfakcja" oraz "Pracuj u siebie"
4 października 2016

Dotacja na założenie firmy - Projekt "Przedsiębiorcze kobiety"

Projekt dla kobiet powyżej 30 roku życia, które są bezrobotne lub bierne zawodowo oraz mieszkają m.in. w powiecie złotoryjskim. Centrum Doradztwa i Szkoleń "EUROPROJEKT" zaprasza osoby zainteresowane wsparciem finansowym i doradczym.

Czytaj więcej o: Dotacja na założenie firmy - Projekt "Przedsiębiorcze kobiety"