Projekty EFS realizowane przez instytucje zewnętrzne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Autor: PUP Złotoryja

Artykuły

8 października 2018

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oferuje niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób od 30 roku życia

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oferuje niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób od 30 roku życia, pozostających bez pracy oraz zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w woj. dolnośląskim. Pożyczki udzielane są ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 80.000,00 zł. Okres spłaty do 84 miesięcy. Okres karencji do 12 miesięcy. Szczegóły w załączeniu.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Polska Fundacja Przedsiębiorczości oferuje niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób od 30 roku życia
26 kwietnia 2016

Pierwszy krok do zatrudnienia - program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji

„Pierwszy krok do zatrudnienia  - program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji” to tytuł projektu kierowanego do młodych mieszkańców pięciu dolnośląskich powiatów: górowskiego, kłodzkiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego i złotoryjskiego. Polska Izba Młodych Przedsiębiorców oraz Fundacja Eudajmonia rozpoczęły rekrutację do nowego projektu skierowanego do młodych ludzi do 24 roku życia, którzy chcą zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe, chcą podjąć pierwszą pracę lub założyć własny biznes.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Pierwszy krok do zatrudnienia - program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji
3 października 2016

Projekt "Aktywność zawodowo-edukacyjna szansą na lepsze jutro"

Informujemy o Projekcie "Aktywność zawodowo-edukacyjna szansą na lepsze jutro" dla młodych osób opuszczających pieczę zastępczą. Udział w Projekcie zwiększa szanse na rynku pracy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Projekt "Aktywność zawodowo-edukacyjna szansą na lepsze jutro"
10 listopada 2016

Zapraszamy do udziału w Projekcie "Własny biznes - praca i satysfakcja" oraz "Pracuj u siebie"

W projektach Fundacji Conceptus oraz Fundacji Incept mogą wziąć udział osoby od 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Zapraszamy do udziału w Projekcie "Własny biznes - praca i satysfakcja" oraz "Pracuj u siebie"
4 października 2016

Dotacja na założenie firmy - Projekt "Przedsiębiorcze kobiety"

Projekt dla kobiet powyżej 30 roku życia, które są bezrobotne lub bierne zawodowo oraz mieszkają m.in. w powiecie złotoryjskim. Centrum Doradztwa i Szkoleń "EUROPROJEKT" zaprasza osoby zainteresowane wsparciem finansowym i doradczym.

Czytaj więcej o: Dotacja na założenie firmy - Projekt "Przedsiębiorcze kobiety"
28 października 2016

Projekt "Aktywizacja. Praca. Integracja. Staż." dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Projektu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej o: Projekt "Aktywizacja. Praca. Integracja. Staż." dla osób opuszczających pieczę zastępczą.
2 listopada 2016

Projekt "AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET”

Informujemy że Firma OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z Wrocławia na zamówienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizuje projekt pn. „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET” skierowany do kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo. Projekt jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego i polega na przeszkoleniu i przygotowaniu do prowadzenia własnej działalności oraz wsparcie finansowe.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Projekt "AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET”
10 listopada 2016

Projekt „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

RC Consulting Renata Różycka informuje, iż realizuje projekt „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Projekt „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”
25 stycznia 2017

Projekt: "Moc Cyfrowych Kompetencji"

Firma Nestar Group realizuje projekt: "Moc Cyfrowych Kompetencji". Firma do projektu zaprasza: osoby w wieku 50 lat i więcej, z wykształceniem co najwyżej średnim, mieszkające na terenie woj. dolnośląskiego, m.in. na terenie naszego powiatu. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 
Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Projekt: "Moc Cyfrowych Kompetencji"
9 marca 2017

Projekt „Dolnośląska Akademia Językowa”

Celem projektu jest wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb dolnośląskiego rynku pracy kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego 240 uczestników/czek projektu, będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, uczących się/pracujących lub zamieszkujących  w województwie dolnośląskim (wyłącznie na terenie powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworowskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego) w wieku 18 lat i więcej w tym osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 50 roku życia, zamieszkujących tereny wiejskie oraz osób niepełnosprawnych. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Projekt „Dolnośląska Akademia Językowa”