RPO WD - Projekty EFS realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że realizuje Projekt pn. "Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim (IV)"w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data aktualizacji: 16.05.2019 r.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim

Wartość projektu wynosi w roku 2019  – 1.836.900,00 zł

Okres realizacji: 01.01.2019-31.12.2019

Projekt skierowany jest dla osób powyżej 30 roku życia zakwalifikowanych do I profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub II profilu pomocy (tzw. wymagajcy wsparcia), pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj:

 • osób po 50 roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • kobiet,
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób niskowykwalifikowanych.

 W ramach projektu realizowane jest następujące wsparcie:

 • Pośrednictwo pracy (rekrutacja trwa),
 • Poradnictwo zawodowe (rekrutacja trwa),
 • szkolenia (rekrutacja trwa),
 • staże (rekrutacja trwa),
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (rekrutacja trwa),
 • Zwrot kosztów dojazdu do pracy (rekrutacja trwa).

 
Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do swojego doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi.
Pracodawcy zainteresowani organizacją staży szczegółowe informacje mogą uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy, Al. Miła 18, Pani Anna Macfałda pokój 109 lub pod numerem telefonu 768779-235.

Autor: PUP Złotoryja

Artykuły

13 marca 2019

Projekt pn. „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że realizuje Projekt pn. "Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Projekt pn. „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim (IV)"
5 czerwca 2018

Projekt pn. „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że realizuje Projekt pn. "Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Projekt pn. „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim (III)"
25 stycznia 2017

Projekt pn. „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim (II)"

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że realizuje Projekt pn. "Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Projekt pn. „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim (II)"
13 grudnia 2016

STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

W ramach projektu realizowane będą m.in. staże dla osób powyżej 30 roku życia z gwarancją zatrudnienia przez okres do 30 listopada 2017 r., o które można ubiegać się już od m-ca grudnia 2016 r.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA
9 maja 2016

Zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy do udziału w Projekcie!

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do udziale w Projekcie pn. "Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy do udziału w Projekcie!
30 listopada 2015

Informacja o realizowanym projekcie dla osób od 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że realizuje projekt pn. "Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adam Sokołowski
Czytaj więcej o: Informacja o realizowanym projekcie dla osób od 30 roku życia
27 października 2015

Wolne środki finansowe w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi posiada jeszcze wolne środki w projekcie pt. „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty Powiatowych Urzędów Pracy.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Wolne środki finansowe w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
24 października 2015

PUP w Złotoryi posiada jeszcze wolne środki w projekcie realizowanym w ramach RPO WD

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi posiada jeszcze wolne środkami w projekcie realizowanym w ramach RPO WD współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: PUP w Złotoryi posiada jeszcze wolne środki w projekcie realizowanym w ramach RPO WD