PO WER - Projekty EFS realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Data aktualizacji: 25.10.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, że realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych".
 
Okres realizacji: od 1.01.2017r. do 31.12.2018r.
 
Wartość projektu w PLN - 4.351.598,00 zł.

Grupa docelowa: osoby młode do 29 roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Złotoryi (zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy), należące do kategorii NEET.

Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub udoskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

 
Dodatkowo projekt skierowany jest do:

 • bezrobotnych osób niepełnosprawnych,
 • osób długotrwale bezrobotnych.

Formy wsparcia:

 • szkolenia (rekrutacja trwa),
 • staż (rekrutacja zakończona),
 • bon na zasiedlenie (rekrutacja trwa),
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (rekrutacja trwa).

Wsparcie rozpoczete w danym roku musi zakończyć się w okresie umożliwiającym dokonanie ostatnich płatności w roku budżetowym.
 
Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do swojego doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi do dnia 30.11.2018 (nabór do wyczerpania alokacji).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy, Al. Miła 18, pokój 109 lub pod numerem telefonu 768779-234.

 

Druki do pobrania:

1. Szkolenia

2. Staż

3. Jednorazowe środki na podjęcie działaloności gospodarczej

 

Autor: PUP Złotoryja

Artykuły

11 stycznia 2019

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, że realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego".

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (IV)"
1 stycznia 2018

Kontynuacja Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, że kontynuuje Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Kontynuacja Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (III)"
25 stycznia 2017

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, że realizuje Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (III)"
13 grudnia 2016

STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

W ramach projektu realizowane będą m.in. staże dla osób w wieku 18-29 lat z gwarancją zatrudnienia przez okres do 30 listopada 2017 r., o które można ubiegać się już od  m-ca grudnia 2016 r.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA
9 maja 2016

Zapraszamy osoby do 30 r.ż. pozostające bez pracy w powiecie złotoryjskim do udziału w Projekcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (II)„ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Zapraszamy osoby do 30 r.ż. pozostające bez pracy w powiecie złotoryjskim do udziału w Projekcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
1 grudnia 2015

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (I)”

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, że realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (I)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych".

Czytaj więcej o: Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (I)”
25 października 2015

PUP Złotoryja posiada wolne środki w projekcie realizowanym w ramach PO WER

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi posiada jeszcze wolne  środki w projekcie realizowanym w ramach PO WER.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: PUP Złotoryja posiada wolne środki w projekcie realizowanym w ramach PO WER
23 października 2015

Wolne środki finansowe

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi posiada jeszcze wolne środki w projekcie pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Wolne środki finansowe