PO WER - Projekty EFS realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Data aktualizacji: 19.11.2019 r.

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (IV)” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach osi priorytetowej I. ,,Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.1 ,,Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Poddziałanie 1.1.1 ,,Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.


Okres realizacji: od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 
Wartość projektu w PLN – 1.980.000,00

Grupa docelowa: osoby młode do 29 roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi ze szczególnym uwzględnieniem: osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych oraz osób z kategorii NEET.

Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki :

- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

- nie kształci się ( tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych).

 Formy wsparcia:

  • szkolenia (rekrutacja zakończona),
  • staż (rekrutacja zakończona),
  • bon na zasiedlenie (rekrutacja trwa),
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (rekrutacja zakończona),
  • wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy (rekrutacja zakończona),
  • prace interwencyjne (rekrutacja zakończona).

Wsparcie rozpoczęte w danym roku musi zakończyć się w okresie umożliwiającym dokonanie ostatnich płatności w roku budżetowym.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest na bieżąco od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na poszczególne formy wsparcia.

Szczegółowych informacji dotyczących realizowanego projektu udzielają osobiście doradcy klienta i pracownicy merytoryczni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi, Al. Miła 18  oraz Pani Anna Jurczyk w pokoju 109 lub pod numerem tel. 76 8779 234.

 

Autor: PUP Złotoryja

Artykuły

11 stycznia 2019

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, że realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego".

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (IV)"
1 stycznia 2018

Kontynuacja Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, że kontynuuje Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Kontynuacja Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (III)"
25 stycznia 2017

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, że realizuje Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (III)"
13 grudnia 2016

STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

W ramach projektu realizowane będą m.in. staże dla osób w wieku 18-29 lat z gwarancją zatrudnienia przez okres do 30 listopada 2017 r., o które można ubiegać się już od  m-ca grudnia 2016 r.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA
9 maja 2016

Zapraszamy osoby do 30 r.ż. pozostające bez pracy w powiecie złotoryjskim do udziału w Projekcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (II)„ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Zapraszamy osoby do 30 r.ż. pozostające bez pracy w powiecie złotoryjskim do udziału w Projekcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
1 grudnia 2015

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (I)”

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, że realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (I)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych".

Czytaj więcej o: Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (I)”
25 października 2015

PUP Złotoryja posiada wolne środki w projekcie realizowanym w ramach PO WER

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi posiada jeszcze wolne  środki w projekcie realizowanym w ramach PO WER.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: PUP Złotoryja posiada wolne środki w projekcie realizowanym w ramach PO WER
23 października 2015

Wolne środki finansowe

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi posiada jeszcze wolne środki w projekcie pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Wolne środki finansowe