PO KL - Projekty EFS realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010 - 2014

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi w 2010 roku kontynuuje realizację projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu zawodowego” w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL " Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych".  Projekt o wartości 3 995 600 zł jest realizowany w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Adresaci projektu:            

Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi  jako bezrobotne, w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
  ·         bezrobotni do 25 roku życia,
  ·         bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  ·         bezrobotni powyżej 50 roku życia,
  ·         bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, 
  ·         bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  ·         bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 
  ·         bezrobotni niepełnosprawni

W pierwszej kolejności jednak, z pomocy będą mogły skorzystać osoby, które jeszcze nie otrzymały wsparcia  ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi  ich aktywizowaniu.

Projekt zakłada wsparcie 535  bezrobotnych z terenu powiatu złotoryjskiego w następujących formach :

  • staży pozwalających na nabycie praktycznych umiejętności, niezbędnych do wykonywania zawodu w miejscu pracy – dla 430  osób,
  • przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych – dla 35 osób
  • szkoleń zawodowych , mających na celu dostosowanie kwalifikacji do zmieniających się potrzeb rynku pracy poprzez ich nabycie, podniesienie lub zmianę – dla 70 osób,

oraz w formie działań towarzyszących : 
·         poradnictwa zawodowego, czyli pomocy  w wyborze odpowiedniego zawodu,  ustalenie predyspozycji zawodowych , udzielanie informacji o aktualnych trendach na rynku pracy  oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
·         pośrednictwa pracy, czyli m.in. dostępu do aktualnej  bazy ofert zatrudnienia,
·         zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania szkolenia i stażu.

 

 

 

Autor: PUP Złotoryja

Artykuły

23 października 2015

Aktywizacja bezrobotnych z powiatu złotoryjskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi w 2013 roku kontynuuje realizację projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu zawodowego” w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL " Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych". 
Projekt o wartości 3 711 900,00 zł jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Aktywizacja bezrobotnych z powiatu złotoryjskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 roku
23 października 2015

Aktywizacja bezrobotnych z powiatu złotoryjskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi w 2012 roku kontynuuje realizację projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu zawodowego” w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL " Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych".  Projekt o wartości 1 664 300 zł jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Aktywizacja bezrobotnych z powiatu złotoryjskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 roku
23 października 2015

Aktywizacja bezrobotnych z powiatu złotoryjskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi w 2011 roku kontynuuje realizację projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu zawodowego” w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL " Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych". Projekt o wartości 1 713 800 zł jest realizowany w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Aktywizacja bezrobotnych z powiatu złotoryjskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 roku
23 października 2015

Aktywizacja bezrobotnych Powiatu złotoryjskiego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010r.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi w 2010 roku kontynuuje realizację projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu zawodowego” w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL " Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych".  Projekt o wartości 3 995 600 zł jest realizowany w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Aktywizacja bezrobotnych Powiatu złotoryjskiego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010r.