Zasoby informacji zawodowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasoby informacji zawodowych oraz innych informacji pomocnych w aktywnym poszukiwaniu pracy, zwane dalej "zasobami informacji", obejmują informacje o:

 • zawodach i specjalnościach,
 • rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności,
 • zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwaniu pracy lub podejmowaniu działalności gospodarczej,
 • szkołach i instytucjach szkoleniowych,
 • stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania,
 • metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;
 • sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych,
 • zasadach przygotowania, rodzajach i wzorach dokumentów aplikacyjnych;
 • stronach internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy;
 • warunkach świadczenia pracy,
 • warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów,
 • projektach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a ustawy, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego


INFORMACJE BĘDĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU ORAZ W FORMIE DRUKOWANEJ U DORADCÓW KLIENTA.