Jesteś tutaj: Start / Wydarzenia / Targi Pracy

Targi Pracy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Organizacja giełd i targów pracy

Pracownicy urzędu inicjują i organizują spotkania bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami w ramach giełd i targów pracy.

Pracodawco, urząd może zorganizować giełdę pracy na twój wniosek lub zaproponować ci zorganizowanie giełdy pracy w sytuacji gdy poszukujesz pracowników na wiele stanowisk lub gdy w urzędzie zarejestrowanych jest wiele osób spełniających wymagania określone w twojej ofercie. Dzięki udziałowi w giełdzie spotkasz się z większą liczbą kandydatów w jednym terminie i miejscu, bez konieczności umawiania spotkań z każdym kandydatem z osobna.
W ramach współpracy z urzędem pracodawcy mają możliwość wzięcia udziału w targach pracy jako wystawcy. Targi pracy polegają na umożliwieniu bezpośredniego kontaktu wielu pracodawców z wieloma kandydatami do pracy w tym samym miejscu i czasie. W czasie targów pracy możesz zaprezentować swoje oferty pracy i znaleźć kandydatów odpowiadających twoim wymaganiom. Targi pracy są wydarzeniem, które urząd pracy może zorganizować:

  • samodzielnie – zasięg targów lokalny, obejmujący dany powiat,
  • we współpracy z wojewódzkim urzędem pracy lub innymi powiatowymi urzędami pracy lub innymi instytucjami – zasięg targów regionalny, krajowy lub międzynarodowy .

Informacje o organizowanych giełdach i targach pracy publikowane są na stronie http://psz.praca.gov.pl w zakładce „Kalendarz targów, giełd i szkoleń”

Ważnym zadaniem urzędu jest również informowanie klientów o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy oraz przekazywanie osobom bezrobotnym informacji o przysługujących im prawach i obowiązkach wynikających z rejestracji w urzędzie.

 

Autor: Anna Sarczyńska