2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

1 grudnia 2015

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (I)”

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, że realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (I)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych".

Czytaj więcej o: Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (I)”
30 listopada 2015

Informacja o realizowanym projekcie dla osób od 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że realizuje projekt pn. "Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adam Sokołowski
Czytaj więcej o: Informacja o realizowanym projekcie dla osób od 30 roku życia
27 października 2015

Wolne środki finansowe w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi posiada jeszcze wolne środki w projekcie pt. „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty Powiatowych Urzędów Pracy.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Wolne środki finansowe w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
25 października 2015

PUP Złotoryja posiada wolne środki w projekcie realizowanym w ramach PO WER

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi posiada jeszcze wolne środki w projekcie realizowanym w ramach PO WER.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: PUP Złotoryja posiada wolne środki w projekcie realizowanym w ramach PO WER
24 października 2015

PUP w Złotoryi posiada jeszcze wolne środki w projekcie realizowanym w ramach RPO WD

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi posiada jeszcze wolne środkami w projekcie realizowanym w ramach RPO WD współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: PUP w Złotoryi posiada jeszcze wolne środki w projekcie realizowanym w ramach RPO WD
23 października 2015

Wolne środki finansowe

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi posiada jeszcze wolne środki w projekcie pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Wolne środki finansowe