2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

9 maja 2016

Zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy do udziału w Projekcie!

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do udziale w Projekcie pn. "Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy do udziału w Projekcie!
9 maja 2016

Zapraszamy osoby do 30 r.ż. pozostające bez pracy w powiecie złotoryjskim do udziału w Projekcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (II)„ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Zapraszamy osoby do 30 r.ż. pozostające bez pracy w powiecie złotoryjskim do udziału w Projekcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój