2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

10 marca 2017

HORYZONT MOŻLIWOŚCI - Projekt dla osób w wieku powyżej 30 roku życia z terenu powiatu złotoryjskiego

Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. zaprasza do Projektu "Horyzont możliwości" osoby w wieku powyżej 30 lat pozostające bez pracy zamieszkujące na terenie powiatów: lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, dzierżoniowskiego oraz wałbrzyskiego ziemskiego. W szczególności do udziału w Projekcie zapraszane są osoby: powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące tereny wiejskie. Szczegóły realizowanego Projeku znajdują się na stronie:

Joanna Konieczna
Czytaj więcej o: HORYZONT MOŻLIWOŚCI - Projekt dla osób w wieku powyżej 30 roku życia z terenu powiatu złotoryjskiego
9 marca 2017

Wspieranie osób bezrobotnych i biernych zawodowo na terenie Dolnego Śląska

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Biuro Projektu we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 realizuje projekt skierowany do osób, które ukońćzyły 30 rok życia i pozostają bezrobotne lub bierne zawodowo oraz spełniają jedno z poniższych kryteriów:

- są osobami długotrwale bezrobotnymi;

-osobami po 50 roku życia;

-osobami o niskich kwalifikacjach;

-osobami niepełnosprawnymi;

-kobietami.

Szczegóły dot. realizacji projektu znajdują się na stronie: http://cwp.wroclaw.pl/?page_id=574 .

 

Joanna Konieczna
25 stycznia 2017

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, że realizuje Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (III)"
25 stycznia 2017

Projekt pn. „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim (II)""

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że realizuje Projekt pn. "Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Projekt pn. „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim (II)""
13 grudnia 2016

STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

W ramach projektu realizowane będą m.in. staże dla osób powyżej 30 roku życia z gwarancją zatrudnienia przez okres do 30 listopada 2017 r., o które można ubiegać się już od m-ca grudnia 2016 r.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA
13 grudnia 2016

STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

W ramach projektu realizowane będą m.in. staże dla osób w wieku 18-29 lat z gwarancją zatrudnienia przez okres do 30 listopada 2017 r., o które można ubiegać się już od  m-ca grudnia 2016 r.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA