2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

25 stycznia 2017

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, że realizuje Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (III)"
25 stycznia 2017

Projekt pn. „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim (II)""

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że realizuje Projekt pn. "Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Projekt pn. „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim (II)""
13 grudnia 2016

STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

W ramach projektu realizowane będą m.in. staże dla osób powyżej 30 roku życia z gwarancją zatrudnienia przez okres do 30 listopada 2017 r., o które można ubiegać się już od m-ca grudnia 2016 r.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA
13 grudnia 2016

STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

W ramach projektu realizowane będą m.in. staże dla osób w wieku 18-29 lat z gwarancją zatrudnienia przez okres do 30 listopada 2017 r., o które można ubiegać się już od  m-ca grudnia 2016 r.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA