Projekty EFS realizowane przez instytucje zewnętrzne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

18 sierpnia 2017

Zapraszamy do udziału w stażu unijnego w branży technologii informacyjno-komunikacyjnych

KOMPAS K@RIERY - Kompleksowy program aktywizacji zawodowej w branży technologii informacyjno-komunikacyjnych w województwie dolnośląskim. Szczegóły poniżej.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Zapraszamy do udziału w stażu unijnego w branży technologii informacyjno-komunikacyjnych
8 sierpnia 2017

Bezpłatne szkolenia w ramach Unijnych Projektów "Językowy Start Up" i "Komputerowa Akademia ICT"

Firma "Easy English" zaprasza osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnych szkoleniach finansowanych z Funduszu Europejskeigo. Oferta skierowana jest do osób w wieku 18-73. Szczegóły w załączeniu.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Bezpłatne szkolenia w ramach Unijnych Projektów "Językowy Start Up" i "Komputerowa Akademia ICT"
3 sierpnia 2017

„Niesforne Jelonki”- sieć alternatywnych form opieki nad dziećmi do lat 3

Fundacja „Jagniątków” zatrudni 8 opiekunek do prowadzenia domowych punktów opieki dziennej dla dzieci do lat 3.  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły poniżej. CV z opisem doświadczenia (ewentualnie referencje lub dokumenty potwierdzające uprawnienia opiekunki) należy przesyłać do 11.08.2017 r. Zapraszamy!

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: „Niesforne Jelonki”- sieć alternatywnych form opieki nad dziećmi do lat 3
3 sierpnia 2017

Staże zawodowe dla absolwentów

Europejskie Forum Młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej zaprasza do udziału w stażach zawodowych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rocznika 2017, kierunków: technik informatyk, technik gastronom, technik budowlaniec, technik handlowiec i technik hotelarz. Poszukiwane są osoby chętne na wyjazd do Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch. Organizator zapewnia: zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, ubezpieczenie, przejazd/przelot na miejsce stażu, staż w wybranym zawodzie w prestiżowej, zagranicznej firmie, kurs językowy i wsparcie doświadczonego opiekuna stażu. Więcej informacji pod numerem tel. 74 811 02 23 i na stronie www.efm.org.pl 

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Staże zawodowe dla absolwentów
27 lipca 2017

Bezpłatne szkolenia komputerowe "Cyfrowy zawrót głowy"

Projekt adresowany jest do osób powyżej 25 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego, legnickiego, jaworskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego, złotoryjskiego, wałbrzyskiego. Osób bezrobotnych, biernych zawodowo.

Osoby zainteresowane mogą kontaktowoać sie pod nr telefonu 888-955-240 lub na adres e-mailo salmm@interia.pl

Joanna Konieczna
Czytaj więcej o: Bezpłatne szkolenia komputerowe "Cyfrowy zawrót głowy"
6 lipca 2017

Ostatnie miejsca w projekcie AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej posiada jeszcze kilkanaście wolnych miejsc w projekcie Akademia przedsiębiorczości Kobiet. Szczegółowe informacje zawarte są w pliku zamieszczonym poniżej:

 

Joanna Konieczna
6 lipca 2017

Bezpłatne szkolenie komputerowe

SzkolaAkademia Języków Obcych organizuje bezpłatne szkolenie komputerowe. Szczegółowe informacje zamieszczone są poniżej:

 

 

 

Joanna Konieczna
Czytaj więcej o: Bezpłatne szkolenie komputerowe
9 czerwca 2017

Od idei do sukcesu

Navigator International s p. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie " Od idei do sukcesu". Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz rozwój przedsiębiorczości i wzrost samozatrudnienia wśró 60 osób ( w tym dla min. 36 kobiet, min. 3 osób niepełnosprawnych, min. 24 osób z obszarów wiejskich) nieposiadających zatrudnienia (bezrobotnych) po 30 roku życia, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, posiadających potencjał do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, zamieszkałych w rozumieniu KC na obszarze województwa dolnośląskiego (powiaty: wołowski, górowski, lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemski, lubański, złotoryjski, legnicki ziemski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, kamiennogórski, strzeliński, polkowicki, ząbkowicki).

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie: http://navigator.edu.pl/od%20idei-do-sukcesu/ 

Joanna Konieczna
9 czerwca 2017

Nowa firma dla nas

Vision Consulting sp. z o.o. w związku z rozpoczęciem realizacji projektu "Nowa firma dla nas"  CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Wyższa aktywność zawodowa oraz wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 60 osób (kobiet w 100%) z obszaru województwa dolnośląskiego, zamieszkujące na obszarze powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego, polkowickiego, ząbkowickiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej ( z czego 50 % UP będą stanowić osoby z niskimi kwalifikacjami, co najmniej 10% stanowić będą osoby niepełnosprawne oraz co najmniej 40% UP stanowić będą mieszkańcy obszarów wiejskich), od 01.04.2017-30.09.2018.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie http://vision-consulting.pl/nowa-firma-dla-nas/

 

Joanna Konieczna
Czytaj więcej o: Nowa firma dla nas
29 maja 2017

Kierunek dla Ciebie - własna firma

Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. zo.o. zapraszają do udziału w bezpłatnym projekcie "kierunek dla Ciebie - własna firma". Projekt skierowany jest do  osób powyżej 30 roku życia, które zamierzają rozpocząć działalnośc gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły na podstawie odrębnych przepisów w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu). Szczegóły na stronie: http://puls-szkolenia.pl/projekty/kierunek-dla-ciebie-wlasna-firma/

Joanna Konieczna
Czytaj więcej o: Kierunek dla Ciebie - własna firma