Projekty EFS realizowane przez instytucje zewnętrzne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

26 września 2017

Projekt: „Peace Studies & Conflict Resolution – new perspectives” Rok akademicki 2017/2018

Collegium Civitas w marcu 2017 rozpoczęło realizację trzech projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, których celem jest wzrost umiędzynarodowienia Collegium Civitas dzięki realizacji unikatowych międzynarodowych programów kształcenia. Przedstawiamy ofertę studiów w języku angielskim dofinansowanych ze środków europejskich. Szczegóły poniżej oraz na stronie www.cavitas.edu.pl 

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Projekt: „Peace Studies & Conflict Resolution – new perspectives” Rok akademicki 2017/2018
18 sierpnia 2017

Zapraszamy do udziału w stażu unijnego w branży technologii informacyjno-komunikacyjnych

KOMPAS K@RIERY - Kompleksowy program aktywizacji zawodowej w branży technologii informacyjno-komunikacyjnych w województwie dolnośląskim. Szczegóły poniżej.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Zapraszamy do udziału w stażu unijnego w branży technologii informacyjno-komunikacyjnych
8 sierpnia 2017

Bezpłatne szkolenia w ramach Unijnych Projektów "Językowy Start Up" i "Komputerowa Akademia ICT"

Firma "Easy English" zaprasza osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnych szkoleniach finansowanych z Funduszu Europejskeigo. Oferta skierowana jest do osób w wieku 18-73. Szczegóły w załączeniu.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Bezpłatne szkolenia w ramach Unijnych Projektów "Językowy Start Up" i "Komputerowa Akademia ICT"
3 sierpnia 2017

„Niesforne Jelonki”- sieć alternatywnych form opieki nad dziećmi do lat 3

Fundacja „Jagniątków” zatrudni 8 opiekunek do prowadzenia domowych punktów opieki dziennej dla dzieci do lat 3.  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły poniżej. CV z opisem doświadczenia (ewentualnie referencje lub dokumenty potwierdzające uprawnienia opiekunki) należy przesyłać do 11.08.2017 r. Zapraszamy!

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: „Niesforne Jelonki”- sieć alternatywnych form opieki nad dziećmi do lat 3
3 sierpnia 2017

Staże zawodowe dla absolwentów

Europejskie Forum Młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej zaprasza do udziału w stażach zawodowych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rocznika 2017, kierunków: technik informatyk, technik gastronom, technik budowlaniec, technik handlowiec i technik hotelarz. Poszukiwane są osoby chętne na wyjazd do Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch. Organizator zapewnia: zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, ubezpieczenie, przejazd/przelot na miejsce stażu, staż w wybranym zawodzie w prestiżowej, zagranicznej firmie, kurs językowy i wsparcie doświadczonego opiekuna stażu. Więcej informacji pod numerem tel. 74 811 02 23 i na stronie www.efm.org.pl 

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Staże zawodowe dla absolwentów
27 lipca 2017

Bezpłatne szkolenia komputerowe "Cyfrowy zawrót głowy"

Projekt adresowany jest do osób powyżej 25 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego, legnickiego, jaworskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego, złotoryjskiego, wałbrzyskiego. Osób bezrobotnych, biernych zawodowo.

Osoby zainteresowane mogą kontaktowoać sie pod nr telefonu 888-955-240 lub na adres e-mailo salmm@interia.pl

Joanna Konieczna
Czytaj więcej o: Bezpłatne szkolenia komputerowe "Cyfrowy zawrót głowy"
6 lipca 2017

Bezpłatne szkolenie komputerowe

SzkolaAkademia Języków Obcych organizuje bezpłatne szkolenie komputerowe. Szczegółowe informacje zamieszczone są poniżej:

 

 

 

Joanna Konieczna
Czytaj więcej o: Bezpłatne szkolenie komputerowe
9 czerwca 2017

Nowa firma dla nas

Vision Consulting sp. z o.o. w związku z rozpoczęciem realizacji projektu "Nowa firma dla nas"  CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Wyższa aktywność zawodowa oraz wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 60 osób (kobiet w 100%) z obszaru województwa dolnośląskiego, zamieszkujące na obszarze powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego, polkowickiego, ząbkowickiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej ( z czego 50 % UP będą stanowić osoby z niskimi kwalifikacjami, co najmniej 10% stanowić będą osoby niepełnosprawne oraz co najmniej 40% UP stanowić będą mieszkańcy obszarów wiejskich), od 01.04.2017-30.09.2018.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie http://vision-consulting.pl/nowa-firma-dla-nas/

 

Joanna Konieczna
Czytaj więcej o: Nowa firma dla nas
29 maja 2017

Kierunek dla Ciebie - własna firma

Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. zo.o. zapraszają do udziału w bezpłatnym projekcie "kierunek dla Ciebie - własna firma". Projekt skierowany jest do  osób powyżej 30 roku życia, które zamierzają rozpocząć działalnośc gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły na podstawie odrębnych przepisów w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu). Szczegóły na stronie: http://puls-szkolenia.pl/projekty/kierunek-dla-ciebie-wlasna-firma/

Joanna Konieczna
Czytaj więcej o: Kierunek dla Ciebie - własna firma
29 maja 2017

Kompleksowy Program aktywiuzacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych z kategorii NEET w wojwewództwie dolnośląskim

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie "Kompleksowy program aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych z kategorii NEET w województwie dolnośląskim". Projekt daje możlowość realizacji płatnych 3 miesięcznych staży na stanowiskach: "pracownika biurowego", "robotnika gospodarczego", technika informatyka" na terenie zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://www.darr.pl/pl/projekty-trwajace/983-kompleksowy-program-aktywizacji-zawodowej-mlodych-osob-niepelnosprawnych-z-kategorii-neet-w-woj-dolnoslaskim.html

Joanna Konieczna
Czytaj więcej o: Kompleksowy Program aktywiuzacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych z kategorii NEET w wojwewództwie dolnośląskim