Barometr zawodów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

„Barometr zawodów” pochodzi ze Szwecji. Jego metodologia została wypracowana w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku jako element szerszego systemu prognozowania zmian na rynku pracy.

W 2007 roku „Barometr zawodów” został zaadaptowany przez pracowników publicznych służb zatrudnienia w południowo-zachodniej Finlandii. Od tego czasu udało się Finom rozwinąć badanie i z powodzeniem zastosować w całym kraju.

W 2009 roku pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji) poznali założenia „Barometru...” podczas wizyty studyjnej w Turku. W tym samym roku udało się przeprowadzić pilotaż badania w województwie małopolskim, we współpracy z sześcioma powiatowymi urzędami pracy. Od 2010 roku „Barometr zawodów” realizowany jest w całej Małopolsce.

W 2015 roku zalety „Barometru…” doceniło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, podejmując decyzję o realizacji badania w całej Polsce. Koordynatorem krajowym został Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Za koordynację badania w regionach odpowiadają poszczególne wojewódzkie urzędy pracy.

Autor: PUP Złotoryja