Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, o promocji i zatrudnia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy.

Raport został stworzony w oparciu o zalecenia metodyczne przygotowane w ramach projektu „Opracowanie nowych zaleceń metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy”, zamieszczone na stronie psz.praca.gov.pl.
Podstawowymi źródłami danych wykorzystywanych w raporcie są:
1) dane z systemu Syriusz Std – z Powiatowego Urzędu Pracy,
2) dane z Systemu Informacji Oświatowej MEN,
3) wyniki badania ofert pracy w Internecie oraz
4) wyniki badania kwestionariuszowego przedsiębiorstw.

Autor: Adam Sokołowski