Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

EURES

 

Sieć EURES (EURopeanEmploymentServices – Europejskie Służby Zatrudnienia) została powołana w 1993 r. na mocy unijnych przepisów prawnych przez Komisję Europejską.
Sieć EURES działa we wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA mając na celu wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy.
Sieć EURES tworzą publiczne służby zatrudnienia państw członkowskich UE i EFTA oraz inne uprawnione organizacje na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, działające w obszarze zatrudnienia.
Sieć EURES świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy i informowania w zakresie warunków życia i pracy w państwach członkowskich UE i EFTA.

Usługi sieci EURES są ogólnodostępne i skierowane do poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego państwa członkowskiegow celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z innego państwa członkowskiego UE lub EFTA.

Usługi sieci EURES dla bezrobotnych i poszukujących pracy są bezpłatne.

Usługi sieci EURES dla pracodawców świadczone przez inne niż instytucje publiczne mogą podlegać opłacie.

Usługi wsparcia w ramach sieci EURES mogą świadczyć jedynie podmioty do tego uprawnione czyli publiczne służby zatrudnienia (urzędy pracy) oraz wyznaczone (akredytowane) w danym państwie członkowskim UE lub EFTA organizacje spełniające odpowiednie kryteria. Podmioty te posiadają status tzw. "członków EURES" lub "partnerów EURES" – w zależności od zakresu w jakim uczestniczą w sieci – a usługi świadczą za pośrednictwem wyznaczonej kadry, głównie doradców EURES i asystentów EURES.

Sieć EURES jest wspierana przez narzędzia informatyczne pozwalające na dopasowanie ofert pracy i kandydatów do pracy w państwach członkowskich UE i EFTA.

Koordynacyjną rolę w ramach sieci EURES na poziomie unijnym odgrywa Europejski Urząd Koordynacji, umiejscowiony w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans w Komisji Europejskiej. Urząd ten ułatwia współpracę i wsparcie członków i partnerów EURES w państwach członkowskich UE i EFTA:
- przygotowuje wspólne informacje, narzędzia i wytyczne
- pełni funkcję punktu pomocy technicznej
- realizuje działania szkoleniowe
- opracowuje wieloletnie programy prac.

Każde państwo członkowskie UE lub EFTA wyznacza właściwą instytucję, która ma realizować zadania krajowego urzędu koordynacji EURES w danym państwie. Zadania te obejmują koordynację działań sieci EURES na terenie tego państwa i czuwanie nad prawidłową realizacją unijnych przepisów prawnych z zakresu EURES w tym państwie. Zadania krajowych urzędów koordynacji realizują wyznaczone komórki organizacyjne w ramach ministerstw właściwych do spraw pracy lub central publicznych służb zatrudnienia.
Działania sieci EURES są odpowiednio planowane i raportowane w cyklach rocznych oraz na bieżąco monitorowane.

 

Oficjalne strony internetowe sieci EURES:

Europejski Portal Mobilności Zawodowej / internetowy czat online www.ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Krajowa strona internetowa EURES www.eures.praca.gov.pl

Europejskie Dni Pracy online www.europeanjobdays.eu

Drop-pin@EURES - Wstąp i zajdź daleko - www.ec.europa.eu/eures/droppin

Dane teleadresowe do wszystkich podmiotów uprawnionych do świadczenia usług sieci EURES www.stor.praca.gov.pl

 

You Tube www.youtube.com/user/EURESjob

Facebook www.facebook.com/EURESjobs

Twitter www.twitter.com/EURESjob

LinkedIn www.linkedin.com/company/eures

Google+ /plus.google.com/103780376865975473149/posts

 

 

Dodatkowych informacji o ofertach udziela:

Agata Chanasińska
Pośrednik Pracy

Powiatowy Urząd Pracy
Al. Miła 18
59-500 Złotoryja
Tel. 76 8779 244
Pokój nr 14

agata.chanasinska@pup.zlotoryja.pl

Autor: PUP Złotoryja

Artykuły

22 listopada 2018

Spotkanie z pracodawcą holenderskim - w JELENIEJ GÓRZE (EURES)

Uwaga Uwaga! Już w poniedziałek 26.11.2018 r. odbędzie się kolejne spotkanie z pracodawcą holenderskim - w JELENIEJ GÓRZE. Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na załączonym plakacie.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Spotkanie z pracodawcą holenderskim - w JELENIEJ GÓRZE (EURES)
20 września 2018

Europejski Dzień Pracy - Work@PL, 10 października 2018

Jesteś polskim pracodawcą poszukującym wykwalifikowanych pracowników z państw UE/EOG? Poszukujesz pracy w Polsce? Weź udział w Europejskim Dniu Pracy - Work@PL To wydarzenie, które odbędzie się 10 października 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:00. Głównym celem targów jest wsparcie polskich pracodawców w pozyskaniu pracowników spośród osób poszukujących pracy z państw Unii Europejskiej, w tym Polaków, którzy wyemigrowali do pracy za granicę i myślą o powrocie do kraju.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Europejski Dzień Pracy - Work@PL, 10 października 2018
27 kwietnia 2018

XXII Transgraniczne Targi Pracy w Zgorzelcu

9 maja 2018 r. odbędą się po raz XXII Transgraniczne Targi Pracy (Miejski Dom Kultury, przy ul. Parkowej 1 w Zgorzelcu). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym młodzież uczącą się w szkołach ponadgimnazjalnych, a w szczególności tegorocznych absolwentów! Pełna lista Wystawców oraz oferty pracy w załączeniu.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: XXII Transgraniczne Targi Pracy w Zgorzelcu
29 grudnia 2017

Praca dla polskich uczniów/studentów w Niemczech w okresie wakacji LATO 2018

Informujemy, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej w Niemczech dla polskich uczniów/studentów – lato 2018. O zatrudnienie mogą się ubiegać: studenci uczelni wyższych (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych),w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2018r., uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, za wyjątkiem liceów ogólnokształcących, w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2018r., deklarują  gotowość  do  podjęcia  pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji, nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec  –  otrzymają odmowę), deklarują znajomość języka niemieckiego, kandydaci na dzień podjęcia pracy muszą mieć ukończone 18 lat. Szczegóły poniżej.

Czytaj więcej o: Praca dla polskich uczniów/studentów w Niemczech w okresie wakacji LATO 2018
3 sierpnia 2017

Praca za granicą: stanowiska produkcyjne w branży logistyczno-magazynowej

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje w ramach sieci EURES rekrutację do pracy w Niemczech na stanowiska produkcyjne w branży logistyczno-magazynowej. Rozmowy rekrutacyjne odbędą się we Wrocławiu w dniu 17.08.2017 r. w godz. od 09.00 do 12.00. Szczegóły poniżej. Zapraszamy!

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Praca za granicą: stanowiska produkcyjne w branży logistyczno-magazynowej
24 lipca 2017

Praca za granicą - poszukiwany elektryk!

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje w ramach sieci EURES rekrutację do pracy w Niemczech na stanowisko: elektryka. Rozmowy rekrutacyjne odbędą się we Wrocławiu 31.07.2017 i w Wałbrzychu 01.08.2017. Sposób aplikacji oraz szczegóły oferty poniżej. Zapraszamy!

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Praca za granicą - poszukiwany elektryk!
20 lipca 2017

Praca za granicą - oferty pracy w ramach EURES

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Zespół ds. EURES, zaprasza do zapoznania się z ofertami pracy za granicą. Szczegóły w załączeniu.

 

 

 

Anna Sarczyńska
13 lipca 2017

EURES - wsparcie dla mieszkańców Dolnego Śląska

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do udziału w Projekcie, w ramach którego oferuje kursy dla spawaczy, kierowców C+E, operatorów CNC, wózków widłoweych, koparko-ładowarek. Ponadto - szkolenia na opiekuna osób starszych i wsparcie finansowe na zakwaterowanie. Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2017. Zapraszamy do kontaktu! Szczegóły poniżej.

 

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: EURES - wsparcie dla mieszkańców Dolnego Śląska
13 lipca 2017

Praca za granicą - pomocnik w branży logistycznej - NIEMCY

Jeśli są Państwo zainteresowani pracą w Niemczech, na stanowisku pomocnika w branży logistycznej (komisjonera) - zapraszamy na spotkania rekrutacyjne, które odbędą się 31.07.2017 we Wrocławiu i 01.08.2017 w Wałbrzychu. Szczegóły w załączeniu poniżej.

 

 

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Praca za granicą - pomocnik w branży logistycznej - NIEMCY
20 kwietnia 2017

Transgraniczne Targi Pracy w Zgorzelcu - zaktualizowany spis wystawców

W dniu 11 maja 2017 r. odbędą się Transgraniczne Targi Pracy w Zgorzelcu. Zapraszamy! Szczegóły poniżej.

 

 

 

 

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Transgraniczne Targi Pracy w Zgorzelcu - zaktualizowany spis wystawców