EURES

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Sieć EURES (EURopeanEmploymentServices – Europejskie Służby Zatrudnienia) została powołana w 1993 r. na mocy unijnych przepisów prawnych przez Komisję Europejską.
Sieć EURES działa we wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA mając na celu wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy.
Sieć EURES tworzą publiczne służby zatrudnienia państw członkowskich UE i EFTA oraz inne uprawnione organizacje na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, działające w obszarze zatrudnienia.
Sieć EURES świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy i informowania w zakresie warunków życia i pracy w państwach członkowskich UE i EFTA.

Usługi sieci EURES są ogólnodostępne i skierowane do poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego państwa członkowskiegow celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z innego państwa członkowskiego UE lub EFTA.

Usługi sieci EURES dla bezrobotnych i poszukujących pracy są bezpłatne.

Usługi sieci EURES dla pracodawców świadczone przez inne niż instytucje publiczne mogą podlegać opłacie.

Usługi wsparcia w ramach sieci EURES mogą świadczyć jedynie podmioty do tego uprawnione czyli publiczne służby zatrudnienia (urzędy pracy) oraz wyznaczone (akredytowane) w danym państwie członkowskim UE lub EFTA organizacje spełniające odpowiednie kryteria. Podmioty te posiadają status tzw. "członków EURES" lub "partnerów EURES" – w zależności od zakresu w jakim uczestniczą w sieci – a usługi świadczą za pośrednictwem wyznaczonej kadry, głównie doradców EURES i asystentów EURES.

Sieć EURES jest wspierana przez narzędzia informatyczne pozwalające na dopasowanie ofert pracy i kandydatów do pracy w państwach członkowskich UE i EFTA.

Koordynacyjną rolę w ramach sieci EURES na poziomie unijnym odgrywa Europejski Urząd Koordynacji, umiejscowiony w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans w Komisji Europejskiej. Urząd ten ułatwia współpracę i wsparcie członków i partnerów EURES w państwach członkowskich UE i EFTA:
- przygotowuje wspólne informacje, narzędzia i wytyczne
- pełni funkcję punktu pomocy technicznej
- realizuje działania szkoleniowe
- opracowuje wieloletnie programy prac.

Każde państwo członkowskie UE lub EFTA wyznacza właściwą instytucję, która ma realizować zadania krajowego urzędu koordynacji EURES w danym państwie. Zadania te obejmują koordynację działań sieci EURES na terenie tego państwa i czuwanie nad prawidłową realizacją unijnych przepisów prawnych z zakresu EURES w tym państwie. Zadania krajowych urzędów koordynacji realizują wyznaczone komórki organizacyjne w ramach ministerstw właściwych do spraw pracy lub central publicznych służb zatrudnienia.
Działania sieci EURES są odpowiednio planowane i raportowane w cyklach rocznych oraz na bieżąco monitorowane.

 

Oficjalne strony internetowe sieci EURES:

Europejski Portal Mobilności Zawodowej / internetowy czat online www.ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Krajowa strona internetowa EURES www.eures.praca.gov.pl

Europejskie Dni Pracy online www.europeanjobdays.eu

Drop-pin@EURES - Wstąp i zajdź daleko - www.ec.europa.eu/eures/droppin

Dane teleadresowe do wszystkich podmiotów uprawnionych do świadczenia usług sieci EURES www.stor.praca.gov.pl

 

You Tube www.youtube.com/user/EURESjob

Facebook www.facebook.com/EURESjobs

Twitter www.twitter.com/EURESjob

LinkedIn www.linkedin.com/company/eures

Google+ /plus.google.com/103780376865975473149/posts

 

 

Dodatkowych informacji o ofertach udziela:

Agata Chanasińska
Pośrednik Pracy

Powiatowy Urząd Pracy
Al. Miła 18
59-500 Złotoryja
Tel. 76 8779 244
Pokój nr 14

agata.chanasinska@pup.zlotoryja.pl

Autor: PUP Złotoryja

Artykuły

23 września 2019

EURES Dolny Śląsk zaprasza na polsko-czeskie i polsko-niemieckie dni doradcze 2019

EURES Dolny Śląsk zaprasza na polsko-czeskie i polsko-niemieckie dni doradcze w II półroczu 2019 r. Uczestnicy dni doradczych mają możliwość uzyskania informacji i skorzystania z indywidualnych porad związanych z życiem i pracą na pograniczu polsko-czesko-niemieckim. Każdy zainteresowany może liczyć na oferty pracy dopasowane do kwalifikacji zawodowych i językowych oraz oczekiwań. Terminy są zamieszczone na załączonym plakacie. Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Kociuba - doradca EURES tel.: 75/75-451-84, e-mail: malgorzata.kociuba@dwup.pl
Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: EURES Dolny Śląsk zaprasza na polsko-czeskie i polsko-niemieckie dni doradcze 2019
14 maja 2019

Poszukujesz pracowników z Europy? Weź udział w wirtualnych targach pracy Discover Poland! Work with us

29 maja 2019 r. na platformie www.europeanjobdays.eu odbędą się wirtualne targi pracy organizowane przez EURES w ramach Europejskich Dni Pracy skierowane do polskich pracodawców, obywateli państw członkowskich UE lub EFTA oraz Polaków, którzy wyemigrowali do pracy za granicą i myślą o powrocie do kraju.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Poszukujesz pracowników z Europy? Weź udział w wirtualnych targach pracy Discover Poland! Work with us
23 kwietnia 2019

Zapraszamy na Transgraniczne Targi Pracy w Zgorzelcu w dniu 15 maja 2019 r.

XIII polsko-czesko-niemieckie Transgraniczne Targi Pracy. Ponad 70 wystawców głównie z Niemiec, pomoc tłumaczy na stoiskach, bezpłatne usługi doradców EURES i doradców zawodowych, ponad 1000 miejsc pracy! Szczegóły w załączeniu.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Zapraszamy na Transgraniczne Targi Pracy w Zgorzelcu w dniu 15 maja 2019 r.
15 stycznia 2019

Praca dla pełnoletnich uczniów/studentów/osób poszukujących pracy w Niemczech w okresie wakacji 2019 r.

Oferta Niemieckiego Urzędu Pracy (ZAV) w Bremen na okres wakacyjny 2019 r. O zatrudnienie mogą się ubiegać pełnoletni uczniowie, studenci oraz osoby poszukujące pracy. Oferowana praca wakacyjna to praca pomocnicza w hotelarstwie, gastronomii lub przy sprzątaniu.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Praca dla pełnoletnich uczniów/studentów/osób poszukujących pracy w Niemczech w okresie wakacji 2019 r.
11 grudnia 2018

Płatny staż w Niemczech od marca 2019 dla pracowników socjalnych/pedagogów społecznych

Płatny staż w Niemczech od marca 2019 dla pracowników socjalnych/pedagogów społecznych którzy dołączą do zespołu pracowników socjalnych w Schronisku dla Uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Staż oferuje: 6-miesięczną praktykę z wynagrodzeniem w wysokości 600 Euro, umowę o staż, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; po odbyciu stażu, istnieje możliwość uzyskania stałej umowy o pracę. Wybrani stażyści otrzymają pomoc od anglojęzycznego mentora w zorganizowaniu i opłaceniu lub częściowym pokryciu kosztów: podróży, szkolenia językowego (po niemiecku), zakwaterowania; projekt przewiduje także zwrot kosztów na rozmowę w sprawie pracy, zasiłek relokacyjny czy pomoc w uznaniu kwalifikacji. Szczegóły w załączeniu.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Płatny staż w Niemczech od marca 2019 dla pracowników socjalnych/pedagogów społecznych
22 listopada 2018

Spotkanie z pracodawcą holenderskim - w JELENIEJ GÓRZE (EURES)

Uwaga Uwaga! Już w poniedziałek 26.11.2018 r. odbędzie się kolejne spotkanie z pracodawcą holenderskim - w JELENIEJ GÓRZE. Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na załączonym plakacie.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Spotkanie z pracodawcą holenderskim - w JELENIEJ GÓRZE (EURES)
20 września 2018

Europejski Dzień Pracy - Work@PL, 10 października 2018

Jesteś polskim pracodawcą poszukującym wykwalifikowanych pracowników z państw UE/EOG? Poszukujesz pracy w Polsce? Weź udział w Europejskim Dniu Pracy - Work@PL To wydarzenie, które odbędzie się 10 października 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:00. Głównym celem targów jest wsparcie polskich pracodawców w pozyskaniu pracowników spośród osób poszukujących pracy z państw Unii Europejskiej, w tym Polaków, którzy wyemigrowali do pracy za granicę i myślą o powrocie do kraju.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Europejski Dzień Pracy - Work@PL, 10 października 2018
27 kwietnia 2018

XXII Transgraniczne Targi Pracy w Zgorzelcu

9 maja 2018 r. odbędą się po raz XXII Transgraniczne Targi Pracy (Miejski Dom Kultury, przy ul. Parkowej 1 w Zgorzelcu). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym młodzież uczącą się w szkołach ponadgimnazjalnych, a w szczególności tegorocznych absolwentów! Pełna lista Wystawców oraz oferty pracy w załączeniu.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: XXII Transgraniczne Targi Pracy w Zgorzelcu
29 grudnia 2017

Praca dla polskich uczniów/studentów w Niemczech w okresie wakacji LATO 2018

Informujemy, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej w Niemczech dla polskich uczniów/studentów – lato 2018. O zatrudnienie mogą się ubiegać: studenci uczelni wyższych (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych),w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2018r., uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, za wyjątkiem liceów ogólnokształcących, w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2018r., deklarują  gotowość  do  podjęcia  pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji, nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec  –  otrzymają odmowę), deklarują znajomość języka niemieckiego, kandydaci na dzień podjęcia pracy muszą mieć ukończone 18 lat. Szczegóły poniżej.

Czytaj więcej o: Praca dla polskich uczniów/studentów w Niemczech w okresie wakacji LATO 2018
3 sierpnia 2017

Praca za granicą: stanowiska produkcyjne w branży logistyczno-magazynowej

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje w ramach sieci EURES rekrutację do pracy w Niemczech na stanowiska produkcyjne w branży logistyczno-magazynowej. Rozmowy rekrutacyjne odbędą się we Wrocławiu w dniu 17.08.2017 r. w godz. od 09.00 do 12.00. Szczegóły poniżej. Zapraszamy!

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Praca za granicą: stanowiska produkcyjne w branży logistyczno-magazynowej