Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Rejestracja ON-LINE

Internetowa rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy będzie się odbywać za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl.

Rejestracja możliwa będzie za pomocą dwóch metod:

- Pierwszą z nich jest zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. W tym przypadku niepotrzebny jest podpis kwalifikowany oraz profil zaufany ePUAP. Dokumenty należy dostarczyć podczas wyznaczonej wizyty w urzędzie. Dniem rejestracji jest data spotkania w urzędzie i złożenia oświadczenia.

- Drugim ze sposobów jest rejestracja w urzędzie pracy. Wybierając ten rodzaj działania, większość rzeczy zrobimy, nie wychodząc z domu. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć wszystkie zeskanowane dokumenty, które muszą zostać zatwierdzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. W tej procedurze dniem rejestracji jest data zarejestrowania się poprzez stronę internetową. Wizyta dla osób z prawem do zasiłku wyznaczana jest w ciągu siedmiu dni, natomiast dla osób bez prawa w ciągu trzech tygodni od daty zarejestrowania. Decyzja i wezwanie na wizytę oraz inne niezbędne dokumenty przesyłane będą drogą elektroniczną do osoby dokonującej rejestracji.

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY
Wymagane:


KROK  1
Wejdź na stronę www.praca.gov.pl.i wybierz  opcję: ZAREJESTRUJ – Zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.
 
KROK  2
Wskaż właściwy urząd – czyli Powiatowy Urząd pracy w Złotoryi  i wypełnij ANKIETĘ, a następnie zaakceptuj ją kodem wygenerowanym na dole strony. Dalej „kliknij" ikonkę <ustal status osoby na rynku pracy>
Uwaga!
Osoby ubiegające się o status „bezrobotnego" często w wyniku nieprawidłowo wypełnionej ankiety zostają przekierowane do rejestracji  jako  „osoba poszukująca pracy" -  czyli bez możliwości ubiegania się o zasiłek, bez ubezpieczenia zdrowotnego.
Najczęściej błędnie wypełniane są punkty 1 i 10.
W pkt.1  należy wyrazić gotowość  do pracy w pełnym wymiarze (ppkt. A – zaznacz TAK) oraz w przypadku osób niepełnosprawnych w połowie wymiaru czasu pracy (ppkt. B – zaznacz TAK)
Pkt.10 dotyczy podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, któremu osoba rejestrująca się jako bezrobotna nie może podlegać – zaznacz  NIE.
 
KROK 3  -METODA REJESTRACJI
Należy wybrać opcję drugą <rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy bez konieczności wizyty (ikona żółta z zielonym komputerem)> i postępować dalej wg wskazań programu.
Pozostała metoda tzw. <zgłoszenie do rejestracji (ikona czerwona)> z koniecznością wizyty tzw. pre-rejestracja jest do odwołania nieaktywna.  
Do formularza rejestracji potrzebne jest dołączenie skanów lub zdjęć wymaganych dokumentów (m.in. dowód tożsamości, świadectwa pracy, certyfikaty).
Ważne! Dołącz tylko  dokumenty, które wcześniej nie były przedstawiane  w Urzędzie, czyli od ostatniej rejestracji.
Status osoby bezrobotnej nabywa się z dniem złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP. Od tego dnia osoba uzyskuje ubezpieczenie zdrowotne oraz w przypadku prawa do zasiłku od tego dnia naliczany jest zasiłek.
 
Profil zaufany e-PUAP można uzyskać w ramach usług bankowości elektronicznej świadczonej przez banki.
Szczegółowe informacje na temat założenia profilu e-PUAP
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany


W razie pytań zadzwoń do nas :
REJESTRACJA BEZROBOTNYCH w PUP
tel. 76/877-92-63; 76/877-92-64; 76/877-92-65

Sprawy związane z rejestracją przez internet obsługiwane będą w punkcie Rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi.


W przypadku wystąpienia problemów technicznych na stronie internetowej www.praca.gov.pl należy skontaktować się z Zieloną Linią (telefon 19524).

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524