Poradnictwo Zawodowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Czym jest poradnictwo zawodowe?

Poradnictwo zawodowe polega na pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy.

Kto może skorzystać z poradnictwa zawodowego?

Z usług poradnictwa zawodowego mogą skorzystać wszystkie osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Natomiast z usług poradnictwa zawodowego w centrum informacji i planowania kariery zawodowej mogą skorzystać wszystkie osoby pełnoletnie.

Co należy zrobić, żeby skorzystać z usług poradnictwa zawodowego?

Należy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, w którym czekać będzie na Ciebie doradca zawodowy.

W powiatowych urzędach pracy oraz w centrach informacji i planowania kariery zawodowej są zatrudnieni doradcy zawodowi, którzy udzielają porad i informacji zawodowych.

Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formie:

 • poradnictwa indywidualnego – przez które należy rozumieć proces, podczas którego doradca zawodowy w sposób świadomy i celowy wykorzystując procedury i techniki rozmowy doradczej, motywuje klienta do swobodnego wypowiadania się oraz aktywnego współdziałania w rozwiązywaniu jego problemów,
 • poradnictwa grupowego – będące pracą z ludźmi, którzy jako członkowie grupy, w atmosferze akceptacji i otwartości, mają możliwość zbadania i zdefiniowania własnego problemu zawodowego, dokonania adekwatnej oceny siebie oraz rozwijania umiejętności, podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej.

Dlaczego warto skorzystać z poradnictwa zawodowego?

Dzięki skorzystaniu z poradnictwa zawodowego:

 • poznasz swoje umiejętności i zainteresowania zawodowe
 • zaplanujesz rozwój kariery zawodowej,
 • sporządzisz dokumenty aplikacyjne,
 • przygotujesz się do rozmowy z pracodawcą,
 • zbadasz swoje uzdolnienia przedsiębiorcze,
 • dowiesz się o podstawowych zasadach zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • nauczysz się sposobów radzenia sobie ze stresem.

ZASOBY INFORMACJI ZAWODOWEJ obejmują informacje o:

 • zawodach i specjalnościach, w tym o zadaniach, czynnościach zawodowych wymaganiach psychofizycznych oraz szansach zatrudnienia w poszczególnych zawodach i specjalnościach,
 • rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności,
 • zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy; instytucjach i organizacjach, które mogą wspierać indywidualne działania związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych, poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej,
 • szkołach i instytucjach szkoleniowych,
 • stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania,
 • metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;
 • sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych,
 • zasadach przygotowania, rodzajach i wzorach dokumentów aplikacyjnych;
 • stronach internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy;
 • warunkach świadczenia pracy,
 • warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów.

W ramach poradnictwa zawodowego są również inicjowane, organizowane i prowadzone szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Poradnictwo zawodowe realizowane jest zgodnie z zasadami:

 • dostępności,
 • dobrowolności,
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową,
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • bezpłatności,
 • poufności i ochrony danych osobowych.

Doradcy zawodowi mogą również udzielać pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i osób poszukujących pracy.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 38)

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii

  Kontakt do doradców zawodowych w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Złotoryi

Elżbieta Blachura, pok. 23, tel. 76 87 79 249, e-mail: elzbieta.blachura@pup.zlotoryja.pl
Anna Janiak, pok. 21, tel. 76 87 79 246, e-mail: anna.janiak@pup.zlotoryja.pl
Dorota Pawlak, pok. 24, tel. 76 87 79 240, e-mail: dorota.pawlak@pup.zlotoryja.pl
Anna Sarczyńska, pok. 21, tel. 76 87 79 247, e-mail: anna.sarczynska@pup.zlotoryja.pl

 

Autor: PUP Złotoryja

Artykuły

14 marca 2018

Zapraszamy na warsztaty z doradcą zawodowym 16.04.2018

Zanim wybierzecie się na targi pracy, nie zapomnijcie się do nich przygotować! Zapraszamy do udziału w warsztatach z doradcą zawodowym w dniu 16.04.2018 r. o godz. 10 (pok. 201, II p.)

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Zapraszamy na warsztaty z doradcą zawodowym 16.04.2018
5 lutego 2018

Zapraszamy na warsztaty z doradcą zawodowym 21.02.2018

Jeśli zależy Ci na zaaklimatyzowaniu się w nowej pracy oraz na jej utrzymaniu, zapraszamy Cię na warsztaty z doradcą zawodowym, podczas których dowiesz się jakie są skuteczne sposoby radzenia sobie podczas podejmowania obowiązków zawodowych w nowym miejscu. Zgłoś się do swojego Doradcy Klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu. Więcej informacji pod nr tel. 76 87 79 249.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Zapraszamy na warsztaty z doradcą zawodowym 21.02.2018
18 lipca 2017

Zapraszamy na warsztaty z doradcą zawodowym 26.07.2017

Zapraszamy do udziału w warsztatach z doradcą zawodowym pn. „KOMPETENCJE MIĘKKIE, CZYLI CO PRACODAWCY CENIĄ NAJBARDZIEJ”. Zapewniamy zwrot kosztów przejazdu na grupową poradę zawodową. Zapisy u doradców Klienta do dnia 25.07.2017. Miejsce: PUP Złotoryja, Al. Miła 18, II p., s. 201. Szczegóły pod nr tel. 76 87 79 249.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Zapraszamy na warsztaty z doradcą zawodowym 26.07.2017
17 lutego 2017

Publikacja "Młodzi na start"

Nie uczysz się, nie pracujesz, nie szkolisz? Możesz to zmienić! Zapraszamy do zapoznania się z jedną z publikacji na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/publikacje# Publikacja przeznaczona jest również dla uczniów i studentów, młodych naukowców i osób chcących założyć start-up.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Publikacja "Młodzi na start"
29 lipca 2016

Wykaz stron internetowych przydatnych w poszukiwaniu pracy

Szukasz pracy przez Internet? Zapraszamy do pobrania wykazu przydatnych stron internetowych.

 

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Wykaz stron internetowych przydatnych w poszukiwaniu pracy