Poradnictwo Zawodowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Czym jest poradnictwo zawodowe?

Poradnictwo zawodowe polega na pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy.

Kto może skorzystać z poradnictwa zawodowego?

Z usług poradnictwa zawodowego mogą skorzystać wszystkie osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Natomiast z usług poradnictwa zawodowego w centrum informacji i planowania kariery zawodowej mogą skorzystać wszystkie osoby pełnoletnie.

Co należy zrobić, żeby skorzystać z usług poradnictwa zawodowego?

Należy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, w którym czekać będzie na Ciebie doradca zawodowy.

W powiatowych urzędach pracy oraz w centrach informacji i planowania kariery zawodowej są zatrudnieni doradcy zawodowi, którzy udzielają porad i informacji zawodowych.

Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formie:

 • poradnictwa indywidualnego – przez które należy rozumieć proces, podczas którego doradca zawodowy w sposób świadomy i celowy wykorzystując procedury i techniki rozmowy doradczej, motywuje klienta do swobodnego wypowiadania się oraz aktywnego współdziałania w rozwiązywaniu jego problemów,
 • poradnictwa grupowego – będące pracą z ludźmi, którzy jako członkowie grupy, w atmosferze akceptacji i otwartości, mają możliwość zbadania i zdefiniowania własnego problemu zawodowego, dokonania adekwatnej oceny siebie oraz rozwijania umiejętności, podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej.

Dlaczego warto skorzystać z poradnictwa zawodowego?

Dzięki skorzystaniu z poradnictwa zawodowego:

 • poznasz swoje umiejętności i zainteresowania zawodowe
 • zaplanujesz rozwój kariery zawodowej,
 • sporządzisz dokumenty aplikacyjne,
 • przygotujesz się do rozmowy z pracodawcą,
 • zbadasz swoje uzdolnienia przedsiębiorcze,
 • dowiesz się o podstawowych zasadach zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • nauczysz się sposobów radzenia sobie ze stresem.

ZASOBY INFORMACJI ZAWODOWEJ obejmują informacje o:

 • zawodach i specjalnościach, w tym o zadaniach, czynnościach zawodowych wymaganiach psychofizycznych oraz szansach zatrudnienia w poszczególnych zawodach i specjalnościach,
 • rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności,
 • zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy; instytucjach i organizacjach, które mogą wspierać indywidualne działania związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych, poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej,
 • szkołach i instytucjach szkoleniowych,
 • stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania,
 • metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;
 • sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych,
 • zasadach przygotowania, rodzajach i wzorach dokumentów aplikacyjnych;
 • stronach internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy;
 • warunkach świadczenia pracy,
 • warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów.

W ramach poradnictwa zawodowego są również inicjowane, organizowane i prowadzone szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Poradnictwo zawodowe realizowane jest zgodnie z zasadami:

 • dostępności,
 • dobrowolności,
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową,
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • bezpłatności,
 • poufności i ochrony danych osobowych.

Doradcy zawodowi mogą również udzielać pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i osób poszukujących pracy.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 38)

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii

Kontakt do doradców zawodowych w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Złotoryi

Elżbieta Blachura, pok. 12, tel. 76 87 79 242, e-mail: elzbieta.blachura@pup.zlotoryja.pl
Anna Janiak, pok. 15, tel. 76 87 79 245, e-mail: anna.janiak@pup.zlotoryja.pl
Anna Sarczyńska, pok. 16, tel. 76 87 79 247, e-mail: anna.sarczynska@pup.zlotoryja.pl
Dorota Pawlak, pok. 24, tel. 76 87 79 240, e-mail: dorota.pawlak@pup.zlotoryja.pl

 

 

Autor: PUP Złotoryja

Artykuły

17 grudnia 2019

"Kim warto zostać? Zawody przyszłości" czyli zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi przeprowadził w grudniu zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla klas siódmych szkół podstawowej. Młodzież podczas spotkania z doradcą zawodowym miała okazję m.in. poznać zawody przyszłości, porozmawiać o wartościach pracy oraz potrzebach człowieka. Korzystaliśmy przy okazji z "Mapy Karier", dzięki której wyposażyliśmy naszą salę w plakaty informacyjne. Przed młodymi ludźmi za rok wybór szkoły. To ważne momenty w zyciu. Życzymy powodzenia!

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: "Kim warto zostać? Zawody przyszłości" czyli zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego
14 listopada 2019

Warsztaty w ramach poradnictwa zawodowego pt. "Skuteczna komunikacja czyli zbuduj swój wizerunek" 14.11.2019

W dniu dzisiejszym gościliśmy uczestników warsztatów w ramach poradnictwa zawodowego pt. "Skuteczna komunikacja czyli zbuduj swój wizerunek". Dziękujemy za wysoką frekwencję, aktywność i pozytywne nastawienie. Praca z taką grupą to czysta przyjemność! Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach z doradcami zawodowymi, zapraszamy do kontaktu: Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi, Al. Miła 18, pok. 16, 21, 23, 24.

Anna Sarczyńska
27 czerwca 2019

Zajęcia z doradcami zawodowymi "Zbuduj swój wizerunek - czyli skuteczna komunikacja"

W dniu 26.06.2019 r. odbyły się zajęcia w ramach poradnictwa zawodowego. Uczestnicy, podczas warsztatów z doradcami zawodowymi, pracowali nad materiałami dotyczącymi komunikacji interpersonalnej, w tym czynników zakłócających i sprzyjających skutecznemu porozumiewaniu się. W trakcie warsztatów przedstawiono klika krótkich filmów, przeprowadzono ćwiczenia dotyczące aktywnego słuchania i omówino zasady efektywnej rozmowy kwalifikacyjnej. Ważnym aspektem spotkania były zagadnienia związane z pozytywnym formułowaniem myśli. Doradcy zawodowi z PUP Złotoryja serdecznie zapraszają na zajęcia warsztatowe. Zachęcamy do przedstawienia propozycji tematów takich spotkań. Chętnie przygotujemy dla Państwa zajęcia na wskazany temat. Do doradców zawodowych można umawiać się w pok. 21 i 23 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi, Al. Miła 18.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Zajęcia z doradcami zawodowymi "Zbuduj swój wizerunek - czyli skuteczna komunikacja"
18 czerwca 2019

Baza Informacji o zawodach: Infodoradca+

Nasi Doradcy zawodowi uczestniczyli w Webinariach w ramach projektu: Infodoradca+". Celem głównym projektu jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla min. 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Aktualnie na stronie http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca znajduje się już 667 opisów Informacji o Zawodach. Zachęcamy do korzystania z tej bazy wiedzy (materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie).

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Baza Informacji o zawodach: Infodoradca+
13 czerwca 2019

Zajęcia dla uczniów z zakresu poradnictwa zawodowego - PUP Złotoryja

W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. przeprowadziliśmy warsztaty doradcze z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych (z powiatu złotoryjskiego). Podczas wizyt młodzieży w urzędzie pracy omówiliśmy m.in. celowość nauki i zdobywania zawodu. Poruszyliśmy tematy takie jak: kariera zawodowa, kryteria wyboru kierunku szkoły, typy osobowości decydujące m.in. o naszych predyspozycjach zawodowych, trendy na rynku pracy (na podstawie najnowszych badań). Podczas spotkania uczniowie obejrzeli również film pn. „Planowanie kariery zawodowej, czyli jak wybrać zawód”.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Zajęcia dla uczniów z zakresu poradnictwa zawodowego - PUP Złotoryja
20 sierpnia 2018

Zapraszamy na warsztaty z doradcą zawodowym 26.09.2018

Zapraszamy do udziału w poradzie grupowej prowadzonej przez doradcę zawodowego pt. "Kompetencje miękkie, czyli co pracodawcy cenią najbardziej". Jeśli chcesz się dowiedzieć jakie kompetencje pracownika są ważne dla pracodawców oraz co pracodawcy cenią najbardziej to spotkanie jest właśnie dla Ciebie! Zapraszamy do zapisów u doradców klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi. Szczegóły w załączeniu.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Zapraszamy na warsztaty z doradcą zawodowym 26.09.2018
14 marca 2018

Zapraszamy na warsztaty z doradcą zawodowym 16.04.2018

Zanim wybierzecie się na targi pracy, nie zapomnijcie się do nich przygotować! Zapraszamy do udziału w warsztatach z doradcą zawodowym w dniu 16.04.2018 r. o godz. 10 (pok. 201, II p.)

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Zapraszamy na warsztaty z doradcą zawodowym 16.04.2018
5 lutego 2018

Zapraszamy na warsztaty z doradcą zawodowym 21.02.2018

Jeśli zależy Ci na zaaklimatyzowaniu się w nowej pracy oraz na jej utrzymaniu, zapraszamy Cię na warsztaty z doradcą zawodowym, podczas których dowiesz się jakie są skuteczne sposoby radzenia sobie podczas podejmowania obowiązków zawodowych w nowym miejscu. Zgłoś się do swojego Doradcy Klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu. Więcej informacji pod nr tel. 76 87 79 249.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Zapraszamy na warsztaty z doradcą zawodowym 21.02.2018
18 lipca 2017

Zapraszamy na warsztaty z doradcą zawodowym 26.07.2017

Zapraszamy do udziału w warsztatach z doradcą zawodowym pn. „KOMPETENCJE MIĘKKIE, CZYLI CO PRACODAWCY CENIĄ NAJBARDZIEJ”. Zapewniamy zwrot kosztów przejazdu na grupową poradę zawodową. Zapisy u doradców Klienta do dnia 25.07.2017. Miejsce: PUP Złotoryja, Al. Miła 18, II p., s. 201. Szczegóły pod nr tel. 76 87 79 249.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Zapraszamy na warsztaty z doradcą zawodowym 26.07.2017
17 lutego 2017

Publikacja "Młodzi na start"

Nie uczysz się, nie pracujesz, nie szkolisz? Możesz to zmienić! Zapraszamy do zapoznania się z jedną z publikacji na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/publikacje# Publikacja przeznaczona jest również dla uczniów i studentów, młodych naukowców i osób chcących założyć start-up.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Publikacja "Młodzi na start"