Krajowa Oferta Pracy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie oferty pracy

Pracodawco, swoją ofertę pracy możesz zgłosić tylko w jednym wybranym przez siebie powiatowym urzędzie pracy, może to być urząd w powiecie, w którym prowadzisz swoją działalność albo w powiecie gdzie będzie wykonywana praca albo w dowolnym wybranym przez siebie urzędzie w Polsce.

W tym celu możesz zgłosić się do urzędu osobiście i podczas wizyty dokonać zgłoszenia oferty. Możesz również zgłosić ofertę telefonicznie, a także przekazać ją do urzędu z wykorzystaniem poczty lub innych środków przekazu: faks, mail, e-formularz.
Obecnie przepisy nie określają jednolitego co do formy formularza, na którym należy dokonać zgłoszenia oferty pracy, określono jednak zakres informacji, jakie oferta musi zawierać aby urząd przyjął ją do realizacji i upowszechnił.

Dokonując zgłoszenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy musisz podać informacje dotyczące twojej firmy, zgłaszanego miejsca pracy, oczekiwań wobec kandydatów oraz sposobu, w który urząd będzie realizował ofertę.
Część informacji w zgłoszeniu jest obowiązkowa, część możesz dodać, jednak ich podanie nie jest obowiązkowe. W razie wątpliwości lub braku informacji urząd skontaktuje się i poprosi o ich uzupełnienie.
Pracodawco, pamiętaj! Urząd nie przyjmie oferty pracy jeżeli:

  • w jej treści zawrzesz treści dyskryminujące kandydatów do pracy,
  • swoją ofertę zgłosiłeś wcześniej w innym urzędzie pracy,
  • nie podałeś danych obowiązkowych i na wezwanie urzędu nie dokonałeś ich uzupełnienia.

Z odmową przyjęcia oferty przez urząd możesz spotkać się także jeżeli np. w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy zostałeś ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jesteś objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy. W tym przypadku decyzja o przyjęciu lub odmowie realizacji oferty zależy od urzędu pracy. 

PONIŻEJ ZAMIESZCZMY WZÓR WYPEŁNIONEJ OFERTY PRACY

Autor: Joanna Konieczna