Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 50r.ż

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Celem dofinansowania pracodawcy wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego,
który ukończył 50 rok życia jest zachęcenie pracodawców do zatrudniania bezrobotnych
w tej grupie wiekowej.
Dofinansowanie może otrzymać pracodawca albo przedsiębiorca.

Autor: Joanna Konieczna