Refundacja kosztów składek na ubez. społ praca dla osób do 30 r.ż - zatrudnienie po raz pierwszy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Celem refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne za
bezrobotnych do 30 roku życia jest zachęcenie pracodawców do zatrudniania bezrobotnych
w tej grupie wiekowej i ułatwienie wejścia na rynek pracy młodym osobom
bez doświadczenia zawodowego.

Autor: Joanna Konieczna