Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Świadczenie aktywizacyjne

Celem świadczenia aktywizacyjnego jest pomoc pracodawcy w zatrudnieniu bezrobotnych
powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka
lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną.

Autor: Joanna Konieczna