NOWE ZASADY REJESTRACJI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZŁOTORYI OBOWIĄZUJĄCE OD 01.07.2020r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 czerwca 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi, informuje, że z dniem 01.07.2020r. obowiązują nowe zasady rejestracji osób chcących uzyskać status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy....

Z dniem 01.07.2020r. rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy będzie się odbywać na zasadach obowiązujących przed ogłoszeniem stanu epidemicznego z zachowaniem reżimu sanitarnego: 

 

I FORMA: Rejestracja przez Internet z profilem zaufanym ePUAP lub podpisem elektronicznym

Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna w postaci elektronicznej dostępnego na stronie www.praca.gov.pl, załączeniu do wniosku skanów wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji, opatrzeniu wniosku załączników bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz przesłaniu wniosku wraz z załącznikami do właściwego powiatowego urzędu pracy.

Statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy nabędziesz z dniem złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych, oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu- jednym z dwóch aktualnie akceptowanych, bezpiecznych podpisów: podpis kwalifikowany lub profil zaufany.

 

II FORMA: Osobista rejestracja w Urzędzie dla osób nie posiadających dostępu do Internetu, po uprzednim umówieniu się telefonicznie z pracownikiem rejestracji: tel. 76 8779 264 w godz. od 08.00-10.00.

Klienci będą wpuszczani do urzędu ( wejście główne od Alei Miła) pojedynczo. Prosimy o nieprzychodzenie z dziećmi lub osobami towarzyszącymi. Przypominamy o obowiązującym nakazie zakrywania ust i nosa oraz nakazie zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób.

Dodatkowo klienci podlegają obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do urzędu ( udostępniamy płyn dezynfekcyjny).

Osoby nie stosujące się do wskazanych wymogów sanitarnych nie będą obsługiwane.

 

Autor: Komar Katarzyna