Ważna informacja dot. niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 sierpnia 2020

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 1086) w części dotyczącej art. 15zzd dot. niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców zostały wprowadzone  zmiany, które zmieszczmy poniżej, bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi:

 

 

pożyczkobiorcy nie będą musieli składać wniosków o umorzenie pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Rozwiązanie dotyczy wszystkich pożyczek, także tych już udzielonych.

✓ środki pochodzące z pożyczki nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej – są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

wnioski o pożyczkę będą składane do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

✓ nie ma konieczności składania ponownie wniosków o pożyczkę, jeśli wpłynęły one do urzędów przed wejściem w życie ustawy o dopłatach (…); nie są też potrzebne żadne aneksy do zawartych już umów o pożyczkę, konieczne jest natomiast poinformowanie przez urząd pracy mikroprzedsiębiorców o zmianach prawnych poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej urzędu.

Autor: Joanna Konieczna