Rejestracja w czasie obowiązywania stanu epidemii

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2020

 

Bez wychodzenia z domu rejestracja online 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

 1. Elektroniczna z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego przez stronę internetową www.praca.gov.pl, datą rejestracji jest data wypełnienia wniosku
  i załączonych skanów dokumentów lub zdjęć wykonanych telefonem komórkowym.
 2. Elektroniczna bez podpisu elektronicznego. Po wypełnieniu wniosku
  i załączeniu skanów dokumentów lub zdjęć wykonanych telefonem komórkowym przez stronę internetową  www.praca.gov.pl pracownik urzędu skontaktuje się telefonicznie (datą rejestracji jest dzień przeprowadzenia rozmowy telefonicznej).
 3. W formie papierowej po wypełnieniu kompletu dokumentów, złożeniu niezbędnych podpisów i podaniu numeru telefonu do kontaktu wraz
  z załączonymi dokumentami do rejestracji np. świadectwo pracy, ukończenia szkoły, zaświadczenia ZUS;

  - dokumenty należy włożyć do koperty i wrzucić do urny (z oznaczeniem koperty słowem „rejestracja”),

  - przesłać pocztą na adresu urzędu.

  Dokumenty do pobrania w przedsionku Urzędu Pracy Al. Miła 18 lub
  ze strony internetowej: www.pup.zlotoryja.pl
 4. Osobiście, w szczególnie uzasadnionych przypadkach
  po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na dzień i godzinę
  z pracownikiem rejestracji.

Decyzję i dokumenty z rejestracji otrzymasz pocztą (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

W przypadku wątpliwości przed przystąpieniem do wypełniania dokumentów zadzwoń:

Rejestracja:

768779263

768779264

768779265

 

Autor: Adam Sokołowski