Ważny komunikat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2020

Poniżej zamieszczamy ważny komunikat dla przedsiębiorców ubiegających się o jednorazowe pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działaności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, że w związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020 poz.875) art. 15zzd Ustawy z dnia 13 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568) otrzymał brzmienie:

" W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 6 marca 2018r. - prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020r."

Zmiana ta ma na celu mie pogarszanie sytuacji przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1 marca br., ale zawiesili ją w marcu z powodu pandemii (i mogli ubiegać się o pożyczkę na uprzednich zasadach, ale nie zdążyli jeszcze złożyć wniosku), przyjęte zostało następujące rozwiązanie w zasadach przyznawania pożyczki: działalność gospodarcza nie mogła być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r.

 

 

Autor: Joanna Konieczna