Uwaga! Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2020

Szanowni Państwo, od dnia 1 kwietnia 2020r. Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi realizuje zadania w ramach tarczy antykryzysowej. Są to:
- niskooprocentowana pożyczka z funduszu pracy dla mikroprzedsiębiorców,
- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych,
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.

Zgłaszane przez Państwa wnioski rozpatrywane są w kolejności zgłoszeń. Przed dokonaniem wypłaty pracownicy urzędu pracy przeprowadzają weryfikację formalną każdego złożonego wniosku. W sytuacji stwierdzenia braków lub błędów w dokumentacji kontaktujemy się z Państwem telefonicznie i uzgadniamy sposób dokonania korekty. Ważne jest, aby we wnioskach był podany przez Państwa prawidłowy numer telefonu do kontaktu. Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zasadami udzielania poszczególnych rodzajów wsparcia oraz z ich aktualną dokumentacją. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych: http://www.pup.zlotoryja.pl/ oraz https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarczaSkładanie wniosków niekompletnych, bez wcześniejszego zapoznania się z zasadami udzielanego wsparcia w znaczący sposób spowalnia czas realizacji wniosków wszystkich przedsiębiorców oczekujących na wsparcie. Jeżeli wniosek wraz z wymaganymi załącznikami jest kompletny Dyrektor Urzędu podpisuje umowę, która następnie jest przekazywana wnioskodawcy. Nie później niż dwa dni robocze po podpisaniu umowy środki zostają przelane na rachunek wskazany przez wnioskodawcę.

 

Autor: Joanna Konieczna