Film z IV Targów Edukacyjno-Zawodowych z okazji XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 listopada 2019

Zapraszamy na film z IV Targów Edukacyjno-Zawodowych, które zorganizował Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi z okazji XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery! Ogromne podziękowania kierujemy do Mariusza Stalskiego z Firmy "Studio 11" w Złotoryi za przygotowanie reportażu i współpracę przy tym projekcie. Gorąco dziękujemy również wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w to przedsięwzięcie, przede wszystkim Urzędowi Miasta w Złotoryi i Złotoryjskiemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji.

 

Targi miały na celu:
- przybliżenie młodzieży i osobom poszukującym możliwości kształcenia – lokalnej oferty edukacyjnej
- prezentację lokalnych firm
- prezentację instytucji doradczo-wspierających młodzież na rynku pracy
- przedstawienie oferty instytucji wspierających rynek pracy i edukacji
- dać impuls do dokonywania ważnych, życiowych wyborów dotyczących dalszego kierunku edukacji
- pomóc młodym ludziom w na odpowiedzi na pytanie „Co dalej”?
- pokazać talenty młodzieży złotoryjskiej (wystawa prac konkursowych, pokaz filmów konkursowych w sali Kina "Aurum").

Swoją ofertę przedstawiły następujące grupy Wystawców (było ich blisko 30):

- pracodawcy - prezentacja stanowiska pracy („interaktywne prezentacje” ukazujące specyfikę pracy w zawodzie, np. ubiór, wykorzystywane narzędzia, produkty, proces produkcji, wyniki pracy):
- VITBIS POLSKA ze Złotoryi
- Zakład Fryzjerski - Sylwestra Wiśniewska ze Złotoryi
- Exact System z Legnicy
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotoryi
- Przychodnia Rejonowa w Złotoryi
- Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi
- Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Złotoryi
- Amazon w Okmianach
- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
- Schneider Pojemniki Transportowe w Złotoryi
- Pierogarnia „Anielskie Smaki” w Złotoryi
- Gazeta Złotoryjska
- Lena Wilków Sp. z o.o. w Wilkowie
 
- szkoły i instytucje szkoleniowe - prezentacja oferty edukacyjnej:
- Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego, OKZ w Złotoryi
- Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Złotoryi
- Zespół Szkół Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Złotoryi
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
- ATUT Lider Kształcenia w Legnicy
 
- instytucje wspierające młodzież na rynku pracy:
- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi (poradnictwo zawodowe / doradca zawodowy)
- Ochotniczy Hufiec Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Legnicy
- Cech Rzemiosł Różnych w Złotoryi
 
- instytucje wspomagające osoby dorosłe na rynku pracy:
- Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi / Centrum Aktywizacji Zawodowej
- Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Legnicy (Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy; EURES - oferty pracy za granicą)
- Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Jeleniej Góry

- organizacje pozarządowe wspierające młodzież i dorosłych:
- Stowarzyszenie Nasze RIO, Centrum Wolontariatu, Pracownia Orange w Złotoryi

Patronat honorowy nad XI Ogólnopolskim Tygodniem Kariery objęły Ministerstwa: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Patronat honorowy nad wydarzeniami w Złotoryi, organizowanymi przez PUP Złotoryja objął Starosta Złotoryjski, Pan Wiesław Świerczyński

Autor: Anna Sarczyńska