Relacja z IV Targów Edukacyjno-Zawodowych z okazji XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 października 2019
Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi po raz czwarty zorganizował Targi Edukacyjno-Zawodowe, które odbyły się w tym roku w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Złotoryi w dniu 25 października, w godz. 10.00-13.00. Wydarzenie to było wpisane w XI Ogólnopolski Tydzień Kariery 2019, którego inicjatorem i koordynatorem krajowym jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Do holu Kina AURUM przybyło kilkuset uczniów z powiatu złotoryjskiego. Targi odwiedziły również osoby poszukujące pracy. Gorąco dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w to przedsięwzięcie, przede wszystkim Urzędowi Miasta w Złotoryi i Złotoryjskiemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji.
 
Targi miały na celu:
- przybliżenie młodzieży i osobom poszukującym możliwości kształcenia – lokalnej oferty edukacyjnej
- prezentację lokalnych firm
- prezentację instytucji doradczo-wspierających młodzież na rynku pracy
- przedstawienie oferty instytucji wspierających rynek pracy i edukacji
- dać impuls do dokonywania ważnych, życiowych wyborów dotyczących dalszego kierunku edukacji
- pomóc młodym ludziom w na odpowiedzi na pytanie „Co dalej”?
- pokazać talenty młodzieży złotoryjskiej (wystawa prac konkursowych, pokaz filmów konkursowych w sali Kina "Aurum").
 
Swoją ofertę przedstawiły następujące grupy Wystawców (było ich blisko 30):

- pracodawcy - prezentacja stanowiska pracy („interaktywne prezentacje” ukazujące specyfikę pracy w zawodzie, np. ubiór, wykorzystywane narzędzia, produkty, proces produkcji, wyniki pracy):
- VITBIS POLSKA ze Złotoryi
- Zakład Fryzjerski - Sylwestra Wiśniewska ze Złotoryi
- Exact System z Legnicy
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotoryi
- Przychodnia Rejonowa w Złotoryi
- Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi
- Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Złotoryi
- Amazon w Okmianach
- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
- Schneider Pojemniki Transportowe w Złotoryi
- Pierogarnia „Anielskie Smaki” w Złotoryi
- Gazeta Złotoryjska
- Lena Wilków Sp. z o.o. w Wilkowie
 
- szkoły i instytucje szkoleniowe - prezentacja oferty edukacyjnej:
- Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego, OKZ w Złotoryi
- Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Złotoryi
- Zespół Szkół Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Złotoryi
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
- ATUT Lider Kształcenia w Legnicy
 
- instytucje wspierające młodzież na rynku pracy:
- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi (poradnictwo zawodowe / doradca zawodowy)
- Ochotniczy Hufiec Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Legnicy
- Cech Rzemiosł Różnych w Złotoryi
 
- instytucje wspomagające osoby dorosłe na rynku pracy:
- Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi / Centrum Aktywizacji Zawodowej
- Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Legnicy (Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy; EURES - oferty pracy za granicą)
- Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Jeleniej Góry

- organizacje pozarządowe wspierające młodzież i dorosłych.
- Stowarzyszenie Nasze RIO, Centrum Wolontariatu, Pracownia Orange w Złotoryi
 
W trakcie trwania imprezy targowej młodzież mogła zapoznać się z pracami, które zostały zgłoszone do Powiatowego Konkursu Filmowego "Pasja drogą do kariery" oraz do Powiatowego Konkursu Plastycznego "Pasja + Praca = Sukces".
 
Wyniki konkursu filmowego:
I miejsce zajął zespół z Technikum Logistycznego: Nikola Makuch i Bartosz Guzowski, Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi
II miejsce zajęła: Julia Kasprzyk - klasa wojskowa, kl. 3 Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi
III miejsce zajął zespół: Karolina Chmara, Aleksandra Łazuch, klasa wojskowa, kl. 2, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi
 
Wyróżnienia otrzymali:
Kamil Grzech, Przemysław Skiba, Kamil Waseńczuk (Technikum Mechaniczne, Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi)
Aleksandra Tokarz, Martyna Kityk, Dawid Szkolnik (Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, kl. 3)
 
Wyniki konkursu plastycznego:
I miejsce - Maja Siwik ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi
II miejsce - Kacper Chmara ze Szkoły Podstawowej w Wilkowie
III miejsce - Emila Kaczmarczyk ze Szkoły Podstawowej w Świerzawie

Wyróżnienia otrzymali:
Jan Smoleń ze Szkoły Podstawowej w Nowym Kościele
Maciej Mazur ze Szkoły Podstawowej w Wilkowie
Marcelina Mazur ze Szkoły Podstawowej w Nowym Kościele
Radosław Korczak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi
Julia Biernacik ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi
 
Patronat honorowy nad XI Ogólnopolskim Tygodniem Kariery objęły Ministerstwa: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Patronat honorowy nad wydarzeniami w Złotoryi, organizowanymi przez PUP Złotoryja objął Starosta Złotoryjski, Pan Wiesław Świerczyński
 
fot. Anna Sarczyńska, Anna Janiak
Autor: Anna Sarczyńska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie