Powiatowy Konkurs multimedialny "Pasja drogą do kariery"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi i Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji zapraszają do udziału w Powiatowym Konkursie Multimedialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu złotoryjskiego, pod Patronatem Honorowym Starosty Złotoryjskiego. Konkurs zorganizowany jest z okazji XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Szczegóły w załączeniu.

 

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas szkół ponadpodstawowych powiatu złotoryjskiego.

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w zakresie tematycznym: „Pasja drogą do kariery”
 2. Temat pracy powinien obejmować świat zawodów wykonywanych z pasją, z powołaniem, z poczuciem prawdziwej radości.
 3. Każdy uczestnik musi złożyć formularz zgłoszeniowy (patrz Załącznik 1 do Regulaminu Konkursu Multimedialnego). W przypadku pracy zespołowej każdy uczestnik musi złożyć formularz zgłoszeniowy.
 4. Prace mogą być wykonane indywidualnie, jak i w grupie (max. 3 osoby w zespole)
 5. Prace powinny być wykonane wg następujących wytycznych:
  • dowolna technika filmowa (przy użyciu urządzeń do nagrywania plików wideo lub do sporządzenia animacji, np. kamera, aparat cyfrowy, telefon komórkowy)
  • materiał powinien być nagrany na płytę CD/DVD lub dostarczony na innym nośniku do przechowywania danych, np. pendrive,
  • materiał może być poddany obróbce graficznej,
  • dostarczenie filmu w formacie, którego Organizator nie będzie w stanie odtworzyć skutkuje wezwaniem zgłaszającego do przekazania go w innym, uzgodnionym formacie.
  • film powinien trwać nie dłużej niż 3 minuty i mieć nadany tytuł.

REGULAMIN KONKURSU I SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE W ZAŁĄCZENIU

Autor: Anna Sarczyńska