Ogłoszenie o naborze wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 maja 2019

                Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi ogłasza nabór wniosków  na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej  w ramach przyznanych środków rezerwy ministra na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Wartość w/w programu na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy   dla osoby bezrobotnej wynosi 60 000,00 zł. Zgodnie z założeniami w ramach powyższego programu kwota brutto o jaką można się ubiegać na jedno stanowisko pracy  wynosi 20 000,00 zł.