Projekt Early Warning Europe realizowany przez PARP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2019

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje projekt Early Warning Europe, którego celem jest udzielenie pomocy firmom oraz przedsiębiorcom przeżywającym trudności i sytuacje kryzysowe. O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, odddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości.

Autor: Joanna Konieczna

Pliki do pobrania