Projekt pn. „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim (IV)"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 marca 2019

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że realizuje Projekt pn. "Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim

Wartość projektu wynosi w roku 2019  – 1.836.900,00 zł

Okres realizacji: 01.01.2019-31.12.2019

Projekt skierowany jest dla osób powyżej 30 roku życia zakwalifikowanych do I profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub II profilu pomocy (tzw. wymagajcy wsparcia), pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj:

 • osób po 50 roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • kobiet,
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób niskowykwalifikowanych.

 W ramach projektu realizowane jest następujące wsparcie:

 • Pośrednictwo pracy (rekrutacja trwa),
 • Poradnictwo zawodowe (rekrutacja trwa),
 • szkolenia (rekrutacja trwa),
 • staże (rekrutacja trwa),
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (rekrutacja wstrzymana),
 • Zwrot kosztów dojazdu do pracy (rekrutacja trwa).

 
Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do swojego doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi.
Pracodawcy zainteresowani organizacją staży szczegółowe informacje mogą uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy, Al. Miła 18, pokój 109 lub pod numerem telefonu 768779-235.

 

Druki do pobrania:

1. Szkolenia

2. Staże

3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

4. Zwrot kosztów dojazdu do pracy

 

Autor: Anna Sarczyńska