Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (IV)"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 stycznia 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, że realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego".

Okres realizacji: od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.
 
Wartość projektu w PLN – 1.980.000,00

Grupa docelowa: osoby młode do 29 roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Złotoryi (zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy).

 
Dodatkowo projekt skierowany jest do:

 • bezrobotnych osób niepełnosprawnych,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób z kategorii NEET (osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu).

Formy wsparcia:

 • szkolenia (rekrutacja trwa),
 • staż (rekrutacja trwa),
 • bon na zasiedlenie (rekrutacja trwa),
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (rekrutacja wstrzymana),
 • wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy (rekrutacja wstrzymana),
 • prace interwencyjne (rekrutacja trwa).

Wsparcie rozpoczęte w danym roku musi zakończyć się w okresie umożliwiającym dokonanie ostatnich płatności w roku budżetowym.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest na bieżąco od 01.01.2019 r. do wyczerpania środków przeznaczonych na poszczególne formy wsparcia.

Szczegółowych informacji dotyczących realizowanego projektu udzielają osobiście doradcy klienta i pracownicy merytoryczni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi, Al. Miła 18  oraz w pokoju 109 lub pod numerem tel. 76 8779 234.

Autor: Anna Sarczyńska