INFORMACJA dotycząca środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 stycznia 2019

Do momentu ustalenia przez Instytucję Pośredniczącą tj. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju aktualnie obowiązujących zasad dotyczących rozliczeń podatku VAT w ramach projektów współfinansowanych ze środków POWER oraz RPO dot. wniosków o przyznanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi wstrzymuje czasowo nabór w/w wniosków. Po uzyskaniu w/w wytycznych, nabór zostanie niezwłocznie podjęty w drodze stosownego ogłoszenia.

Autor: PUP Złotoryja