Informacje z badań ankietowych z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2018

Urząd Statystyczny przesyła ciekawe wyniki z badań ankietowych realizowanych przez sieć ankieterską Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz dodatkowe informacje  nt. wizerunku ankietera i możliwości potwierdzenia jego tożsamości na terenie woj. dolnośląskiego.

Badania ankietowe  to badania prowadzone w gospodarstwach domowych/rolnych na terenie całego kraju,
Realizację badań w poszczególnych województwach koordynują urzędy statystyczne, a wylosowane do badania mieszkania/gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyczni.

Badania ankietowe to badania prowadzone w gospodarstwach domowych/rolnych na terenie całego kraju,
We wszystkich badaniach prowadzonych przez GUS obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada prawnego zapewnienia tajemnicy statystycznej.
Oznacza to, że zebrane w trakcie badań informacje o gospodarstwie domowym i jego członkach nie mogą być i nie będą wykorzystywane do innych celów niż statystyczne.
W pełni zagwarantowana jest więc poufność informacji.

Badania ankietowe to badania prowadzone w gospodarstwach domowych/rolnych na terenie całego kraju,
Ankieterzy statystyczni, podobnie jak wszyscy pracownicy statystyki publicznej, zobowiązani są przyrzeczeniem do zachowania tajemnicy statystycznej.

Autor: PUP Złotoryja

Pliki do pobrania