Kontynuacja Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (III)"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 stycznia 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, że kontynuuje Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Autor: Anna Sarczyńska