Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 listopada 2017

Zapraszamy do zapoznania się z przyjętymi rozwiązaniami w zakresie wsparcia rodzin borykających się z problemami związanymi z niepełnoprawnością jednego z jej członków m.in. w obszarze rynku pracy.

W związku z rozwiązaniami wprowadzonymi nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017. Poz. 1065, z późn. zm,.), która weszła w życie z dniem 1 lipca br., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca do wykorzystywania poniższych rozwiązań. Szczegóły form pomocy zawarto w poniższych załącznikach.

Autor: PUP Złotoryja