Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Literackiego "Moje talenty i kompetencje – list motywacyjny do przyszłego pracodawcy".

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 października 2017

W dniu 24 października br. Jury roztrzygnęło Powiatowy Konkurs Literacki "Moje talenty i kompetencje – list motywacyjny do przyszłego pracodawcy" zorganizowny przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotroryi z okazji IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Do konkursu zgłoszono w regulaminowym terminie 23 prace. Wszystkie zostały ocenione przez 4 osobowe Jury. Wyniki przedstawiamy poniżej, a Laureatom serdecznie gratulujemy!

Jury w składzie czteroosobowym:

- Przewodniczący: Jacek Grabowski - Zastępca Kierownika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Współpracy Zagranicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi

- Członek komisji: Paulina Starowicz - Doradca zawodowy, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Złotoryi

- Członek komisji: Anna Sarczyńska - Doradca zawodowy, Centrum Aktywizacji Zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

- Członek komisji: Wacław Kisiel-Dorohinicki - psycholog biznesu, coach kariery, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tisschnera w Krakowie

 

przyznało następujące miejsca Uczestnikom konkursu:

I miejsce: Iga Radkiewicz, klasa II a, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi

II miejsce: Aneta Budna, klasa 3TEH, Zespół Szkół Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Złotoryi

III miejsce: Jakub Jagaczyński, klasa III a, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi

 

Decyzją Jury przyznano dodatkowo wyróżnienia dla:

- Karoliny Mąkowskiej z Gimnazjum w Rokitnicy, klasa III

- Macieja Monczana ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi, Gimnazjum klasa III a

- Magdaleny Dzieniak z Zespołu Szkół Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Złotoryi, klasa 4 Technikum Ekonomiczne

 

Jury brało pod uwagę:

• zgodność napisanej pracy z zasadami pisania listu,
• zastosowanie się do 1 strony A4 – do 1800 znaków,
• estetykę listu,
znajomość opisywanego zawodu / stanowiska pracy (kompetencje i umiejętności) – jakość zawartej informacji zawodoznawczej

 

Serdecznie gratulujemy!

Wręczenie nagród za miejsca I, II i III odbędzie w dniu 27.10.2017 (piątek) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi, Al. Miła 18, w sali 201, II p. o godz. 11.00

Zapraszamy!

Autor: Anna Sarczyńska