Powiatowy Konkurs Literacki w ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 września 2017

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu złotoryjskiego (w tym uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum) do udziału w Powiatowym Konkursie „Moje talenty i kwalifikacje – czyli list motywacyjny do przyszłego pracodawcy” zorganizowanym w ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. 

Celem konkursu jest popularyzacja poradnictwa zawodowego, wspomaganie rozwoju  w ramach preorientacji i orientacji zawodowej, zainteresowanie uczniów tematyką rynku pracy, planowanie kariery zawodowej, rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej uczestników inspirowanej światem zawodów, rozwój umiejętności literackich wśród młodzieży i odkrywanie talentów.

Organizatorem Powiatowego Konkursu jest Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi.

Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu złotoryjskiego.
  2. Każdy uczestnik musi złożyć oświadczenia (patrz: Załącznik 1 i Załącznik 2 do Regulaminu Konkursu).
  3. Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie napisać list motywacyjny do „przyszłego pracodawcy”, zgodnie z zasadami pisania listu. List powinien zawierać informacje, które uzasadniają kandydaturę osoby starającej się o pracę u danego pracodawcy (1 strona A4 - do 1800 znaków)
  4. Prace konkursowe należy złożyć do sekretariatu Powiatowego Urzędu Pracy w terminie do 20 października 2017 r., w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Powiatowy Konkurs Literacki OTK 2017”.

REGULAMIN KONKURSU oraz ZAŁĄCZNIKI do pobrania poniżej.

 Patronat nad dziewiąta edycją OTK objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Autor: Anna Sarczyńska