Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Powiatowy Konkurs Plastyczny w ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

8 września 2017

Zapraszamy szkoły podstawowe z powiatu złotoryjskiego oraz uczniów klas IV - VII do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym zorganizowanym w ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Celem konkursu jest popularyzacja poradnictwa zawodowego, wspomaganie rozwoju w ramach preorientacji i orientacji zawodowej, zainteresowanie uczniów tematyką rynku pracy, rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej uczestników inspirowanej światem zawodów, rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży i odkrywanie talentów.

Organizator Konkursu

Organizatorem Powiatowego Konkursu Plastycznego jest Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe VITBIS Sp. z o.o. w Złotoryi

Warunki uczestnictwa

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatu złotoryjskiego

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

  1. Każdy uczestnik musi złożyć oświadczenia (patrz Załącznik 1 i Załącznik 2 do Regulaminu Konkursu)
  2. Na pierwszym etapie konkursu uczeń danej szkoły przechodzi eliminacje wewnętrzne przeprowadzane w ramach konkursu szkolnego (rysunek dowolną techniką plastyczną o tematyce związanej z odkrywaniem talentów np. „Odkrywam swoje talenty”) następnie, uczeń, który wygrał eliminacje szkolne przechodzi do drugiego etapu konkursu, który odbędzie się w siedzibie Firmy VITBIS Sp. z o.o. w Złotoryi.
  3. Uczestnicy drugiego konkursu będą mieli za zadanie przygotować ozdobę świąteczną, tj. udekorować ją według własnego uznania, zgodnie ze wskazaną tematyką w &4, przy wykorzystaniu dostępnych technik oraz narzędzi przygotowanych na stanowiskach w Firmie VITBIS Sp. z o.o. w Złotoryi.
  4. Termin i czas rozpoczęcia drugiego etapu to 16 października 2017 r. o godz. 8:45 (uczniowie w I kategorii) i o godz. 10:45 (uczniowie w II kategorii). Osoby, które przybędą po wyznaczonym godzinie będą wyeliminowane z udziału w konkursie.
  5. Szkoła powinna zgłosić swojego przedstawiciela do dnia 10października 2017 r.  w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi, Al. Miła 18 na załączniku nr 1. Po upływie tego terminu udział uczniów w drugim etapie, nie będzie możliwy.

REGULAMIN KONKURSU oraz ZAŁĄCZNIKI do pobrania poniżej.

Patronat nad dziewiąta edycją OTK objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Autor: Anna Sarczyńska