Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Trwają prace modernizacyjne strony www Urzędu - za utrudnienia przepraszamy

Najnowsze aktualności

19 czerwca 2018

Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych - spotkanie z pracodawcą

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu w sprawie oferty pracy dla osób niepełnosprawnych (na stanowisku sprzątaczki lub pracownika gospodarczego). Pracodawca zapewnia dojazd. Istnieje możliwość zorganizowania spotkania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi. Zapisy na spotkanie oraz szczegółowe informacje znajdują się w PUP Złotoryja, Al. Miła 18, pok. 24, tel.: 76 87 79 240. Termin zgłoszenia do udziału w spotkaniu - czwartek (21.06.2018) go godz. 12.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych - spotkanie z pracodawcą
7 czerwca 2018

Projekt „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy o realizowanej innowacji społecznej pn: „Związek pełnosprawny” – aplikacja coachingowa wspierająca rodziców dzieci z niepełnosprawnością”, finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szczegóły w załączeniu.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Projekt „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
7 czerwca 2018

Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Poszukiwane są osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności na stanowiska: pracownik gospodarczy (możliwość zorganizowania spotkania z pracodawcą), sprzątaczka (możliwość zorganizowania spotkania z pracodawcą), młodszy wartownik, zamiatacz chodników. Szczegóły dotyczące ofert znajdują w PUP Złotoryja, w pok. 24 lub pod numerem tel. 76 87 79 240.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych
6 czerwca 2018

Giełda Pracy na stanowisko SPRZEDAWCY 15.06.2018

W dniu 15 czerwca br. odbędzie się Giełda Pracy na stanowisko SPRZEDAWCY. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane na spotkanie rekrutacyjne o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Pracy, w sali 201. Szczegóły na załączonym plakacie.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Giełda Pracy na stanowisko SPRZEDAWCY 15.06.2018
5 czerwca 2018

Projekt pn. „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim (III)""

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że realizuje Projekt pn. "Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Projekt pn. „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim (III)""
4 czerwca 2018

Projekt Reactivate The HUB

Reactive jest unijnym programem mobilności zawodowej, który ma pomóc osobom poszukującym pracy w wieku powyżej 35 lat w znalezieniu pracy, stażu lub szkolenia w miejscu pracy w innym kraju UE oraz pomóc pracodawcom w pozyskaniu pracowników na wolne miejsca oferując informację, rekrutację, wsparcie w przemieszczeniu. Szczegóły w załączeniu.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Projekt Reactivate The HUB
4 czerwca 2018

Nabór wniosków w ramach Instrumentu Finansowego Mikropożyczka

Odbiorcami wsparcia w formie Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Instrument Finansowy Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowany jest z wkładu finansowanego ze środków Funduszu Funduszy w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Szczegóły w załączeniu.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Nabór wniosków w ramach Instrumentu Finansowego Mikropożyczka
4 czerwca 2018

Pożyczka na pierwszy biznes

„Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” to rządowy program, wdrożony na zlecenie MRPiPS. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wygrał postępowanie przetargowe na zarządzanie funduszem pożyczkowym oraz świadczenie usług szkolenia i doradztwa dla programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”, realizowanego na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego. Jego cele to rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementy rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. Szczegóły w załączeniu.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Pożyczka na pierwszy biznes
25 maja 2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

http://pup.powiat-zlotoryja.pl/container/loga/logo%20pup%20duze%20napis.jpgW związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.) - Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi udostępnił klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, która znajduje się na naszej stronie BIP pod adresem: http://bippup.powiat-zlotoryja.pl

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
18 maja 2018

Film z trzecich Targów Pracy zorganiozwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Prezentujemy film z trzecich Targów Pracy, zorganizowanych w kwietniu przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Przypominamy, że w targach wzięło udział 56 wystawców, w tym 38 pracodawców, 9 ekspertów i 9 wystawców z branży szkoleniowej i edukacyjnej. Zgłoszono blisko 3000 ofert pracy w ponad 20 branżach.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Film z trzecich Targów Pracy zorganiozwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi