Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Trwają prace modernizacyjne strony www Urzędu - za utrudnienia przepraszamy

Najnowsze aktualności

20 stycznia 2019

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Zagrodno ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i utrzymania gminnej infrastruktury. Szczegółowe informacje dot. wymagań  oraz zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku dostępny jest w plikach zamieszczonych poniżej.

Joanna Konieczna
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
20 stycznia 2019

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Gminie Zagrodno

Wójt Gminy Zagrodno ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej. Szczegółowe informacje dot. wymagań  oraz zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku dostępny jest w plikach zamieszczonych poniżej.

Joanna Konieczna
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Gminie Zagrodno
18 stycznia 2019

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków o przyznanie środków na rok 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2019. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami poniżej.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków o przyznanie środków na rok 2019
17 stycznia 2019

Badanie zapotrzebowania na środki KFS na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2019 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi przygotowuje szacunkowe zapotrzebowanie na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2019 zgodnie z priorytetami Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS. Informację o  zapotrzebowaniu na środki rezerwy KFS prosimy składać do dnia 25.01.2019 r., na załączonym formularzu.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Badanie zapotrzebowania na środki KFS na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2019 roku
17 stycznia 2019

Giełda Pracy na stanowisko: KUCHARZ, POMOC KUCHENNA, 29.01.2019

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracą jako KUCHARZ, POMOC KUCHENNA na spotkanie rekrutacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi, Al. Miła 18, w dniu 29.01.2019 r. Pok. 201, II p. o godz. 10.00 Szczegółowe informacje pod numerem tel: 76 87 79 229.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Giełda Pracy na stanowisko: KUCHARZ, POMOC KUCHENNA, 29.01.2019
15 stycznia 2019

Praca dla pełnoletnich uczniów/studentów/osób poszukujących pracy w Niemczech w okresie wakacji 2019 r.

Oferta Niemieckiego Urzędu Pracy (ZAV) w Bremen na okres wakacyjny 2019 r. O zatrudnienie mogą się ubiegać pełnoletni uczniowie, studenci oraz osoby poszukujące pracy. Oferowana praca wakacyjna to praca pomocnicza w hotelarstwie, gastronomii lub przy sprzątaniu.

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Praca dla pełnoletnich uczniów/studentów/osób poszukujących pracy w Niemczech w okresie wakacji 2019 r.
11 stycznia 2019

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, że realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego".

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (IV)"
10 stycznia 2019

INFORMACJA dotycząca środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Do momentu ustalenia przez Instytucję Pośredniczącą tj. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju aktualnie obowiązujących zasad dotyczących rozliczeń podatku VAT w ramach projektów współfinansowanych ze środków POWER oraz RPO dot. wniosków o przyznanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi wstrzymuje czasowo nabór w/w wniosków. Po uzyskaniu w/w wytycznych, nabór zostanie niezwłocznie podjęty w drodze stosownego ogłoszenia.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: INFORMACJA dotycząca środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
8 stycznia 2019

Wykaz porad grupowych oraz grupowych informacji zawodowych na I kwartał 2019

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach z doradcą zawodowym prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta (pośrednikiem pracy lub doradcą zawodowym).

Anna Sarczyńska
Czytaj więcej o: Wykaz porad grupowych oraz grupowych informacji zawodowych na I kwartał 2019
12 grudnia 2018

Ważna informacja: wpłaty dotyczące cudzoziemców.

W związku z rozliczeniami związanymi z zamknięciem roku budżetowego, Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi zwraca się z uprzejmą prośbą o niedokonywanie wpłat dotyczących cudzoziemców po 21 grudnia 2018 r. Zaplanowane wpłaty prosimy dokonywać po 1 stycznia 2019 r. Dziękujemy.

PUP Złotoryja
Czytaj więcej o: Ważna informacja: wpłaty dotyczące cudzoziemców.